Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-39
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
JAKOŚĆ ŻYCIA PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT KOMUNIKATU WIZERUNKOWEGO NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

Autorzy: Magdalena Zalewska-Turzyńska
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: CSR WLB komunikacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (417-426)
Klasyfikacja JEL: M14 M51 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sukces firmy wymaga pracy nad jej wizerunkiem, w tym zakresie można korzystać z koncepcji CSR, której działania kierowane są najczęściej do otoczenia – podejście to jest szeroko opisane w literaturze i na stronach internetowych firm. Firmy powinny być też odpowiedzialne wobec pracowników – szczycą się godziwymi płacami, ale jakość życia pracownika nie sprowadza się do wynagrodzenia. Wtedy na wizerunku firmy pojawia się rysa w postaci braku równowagi praca–życie (WLB) pracowników. W artykule zwraca się uwagę, w jaki sposób firma respektująca WLB w kontekście CSR komunikuje klientom swój modus operandi. Celem artykułu jest analiza stosowanych w praktyce komunikatów typu CSR-WLB.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2002). Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w teorii i w praktyce. W: R. Niestrój (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
2.Blanke, M., Gorynia-Pfeffe, N. (2008). CSR – Kompendium. Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw. Warszawa: RKW.
3.Błaszczak, A. (2015). Mało ważne zdanie pracownika. Pobrane z: http://www4.rp.pl/Rynek--pracy/310219952-Malo-wazne-zdanie-pracownika.html (dostęp 29.11.2015).
4.Borkowska, S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Łódź: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 240.
5.Cersanit. Pobrane z: http://www.gowork.pl/opinie_czytaj,12220 (dostęp 29.11.2015).
6.CSR w Polsce i na świecie. Pobrane z: http://www.csr.haus.pl/tresc.php?subaction=showfull&id=1210599933&archive=&start_from=&ucat=7& (dostęp 29.11.2015).
7.Gliksman, A., Manczewa, J. (2008). Równowaga praca–życie. Kraków: GQS.
8.Januszkiewicz, K. (2012). Elastyczność zasobów ludzkich – konsekwencje społeczne. Łódź: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 265.
9.KFC. Pobrane z: http://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/restauracja-kfc-matarniagdansk-zatrudni-pracownikow-kuchni-ogl58343769.html (dostęp 29.11.2015).
10.Komisja Wspólnot Europejskich. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/-2004_2009/documents/com/com_com%282006%290136_/com_com%282006%-290136_pl.pdf (dostęp 29.11.2015).
11.Kozłowska, D. (2013). Karōshi – syndrom śmierci z przepracowania. Pobrane z: http://japonia-online.pl/article/.
12.McDonald. Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=0Lbpcd2A5rs (dostęp 29.11.2015).
13.Ministerstwo Gospodarki. CSR Społeczna Odpowiedzialność biznesu w Polsce. Pobrane z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/CSR_PL.pdf (dostęp 29.11.2015).
14.Rybak, M. (2004). Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
15.Stroińska, E. (2012). Elastyczne formy zatrudnienia – telepraca, zarządzanie pracą zdalną. Warszawa: Poltext.
16.Taworska, E. (2015). CSR a fundusze unijne. Pobrane z: http://www.usmiechkobiety.pl/csr--a-fundusze-unijne-2 (dostęp 29.11.2015).
17.Tofler, A. (2003). Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo u progu XXI stulecia. Poznań: Zysk i S-ka.
18.OECD (marzec 2014). Raport: Better Life Index. Pobrane z: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/ (dostęp 29.11.2015).
19.Powen. Pobrane z: http://www.powen.pl/rozwoj_pracownikow (dostęp 29.11.2015).
20.Zarobki w Polsce. 1177 zł wystarczy przeciętnemu Polakowi na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Pobrane z: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zarobkiw- polsce-1177-zl-wystarczy,218,0,1962714.html (dostęp 29.11.2015).