Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Popularność mediów społecznościowych wśród różnych generacji

Autorzy: Kamila Peszko
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: media społecznościowe pokolenia generacja Y generacja Z
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (361-370)
Klasyfikacja JEL: D12 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Działania w mediach społecznościowych wymagają odpowiedniego kształtowania sposobu komunikacji oraz właściwego doboru kanałów mediów społecznościowych do poszczególnych generacji. Autorka w artykule prezentuje różnice pokoleniowe, zwracając szczególną uwagę na pokolenie Y i Z. Skupia się na wykorzystywanych obecnie przez pokolenia mediach społecznościowych, wskazując na ich popularność, znaczenie oraz cel wykorzystania. W artykule autorka odniosła się do badań wtórnych oraz badań własnych zrealizowanych wśród młodszej generacji Z.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aniszewska, G. (2015). Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie. Marketing i Rynek, 1, 2‒7.
2.Bodzioch, K. (18.06.2016). Pokolenie C. Nowa odsłona pokolenia Y? Pobrano z: hrstandard.pl/2012/01/04/pokolenie-c-nowa-odslona-pokolenia-y/.
3.Bryks, S. (22.05.2016). Ile lat mają użytkownicy social mediów w Polsce. Pobrano z: bryks.it/ile-lat-maja-uzytkownicy-social-mediow-w-polsce/.
4.Fenney, C. (2012). Managing and communicating across the generations. Singapore Business Review. Pobrano z: www.sbr.com.sg/hr-education/commentary/managing-and-communicating-across-generations (23.06.2016).
5.Hajduk, G. (2016), Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45, 264‒273.
6.Jaworowicz, P. (18.06.2016). Konsumenci pokoleń X, Y, Z w odsłonie C. Pobrano z: www.marketingowe.wordpress.com/2015/06/22/konsumenci-pokolen-x-y-z-w-odslonie-c/.
7.Koszembar-Wiklik, M. (2015). Media społecznościowe w zarządzaniu komunikacji uczelni ze studentami. Kultura ‒ Media ‒ Technologia, 21, 9‒22.
8.McCrindle, M., Wolfinger, E. (2009). The ABC of XYZ. Understanding the global generations. Australia: University of New South Wales Press.
9.Niżnik, W. (19.06.2016). Social media 2015. Użytkownicy i trendy. Pobrano z: https://ircenter.com/social-media-2015-uzytkownicy-i-trendy/.
10.Robbins, S., Judge, T. (2011). Organizational behavior. New York: Pearson.
11.Rozwój social mediów w Polsce (6.02.2015). Pobrano z: www.mediarun.com/pl/digital/social-media/rozwoj-social-media-w-polsce.html.
12.Smalec, A. (2012). Social media w komunikacji marketingowej podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 255‒264.
13.Smith, A. (3.04.2014). Older adults and technology use. Pobrano z: www.pewinternet.org/2014/04/03/older-adults-and-technology-use/.
14.Użytkownicy social mediów w Polsce (6.11.2011). Pobrano z: www.brief.pl/artykul,3420,uzytkownicy_social_mediow_w_polsce.html.