Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce

Autorzy: Paweł de Pourbaix
Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu

Lucyna Daleka
Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu
Słowa kluczowe: innowacje innowacje marketingowe submarka rynek wódki
Rok wydania:2017
Liczba stron:19 (407-425)
Klasyfikacja JEL: M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tematyka artykułu odnosi się do aktualnego w literaturze i praktyce gospodarczej zagadnienia dotyczącego innowacji. W literaturze oraz wśród przedsiębiorców coraz częściej akcentuje się wzrost znaczenia innowacji marketingowych, w tym działań w zakresie marek. Autorzy przedstawiają koncepcję submarki jako przykład innowacji marketingowej i wskazują jej znaczenie na rynku wódki w Polsce w segmencie mainstream w latach 2006‒2015. Dokonano analizy przypadku wódki Czysta de Luxe Żołądkowa Gorzka. Dowiedziono, że zastosowane innowacje w obszarze submarki wpłynęły korzystnie na odwrócenie spadkowego trendu sprzedaży oraz wzrost znajomości marek głównych, a także pozwoliły zwiększyć udziały rynkowe producentów na rynku wódki w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker, D.A. (2004). Brand portfolio strategy. New York: Free Press.
2.Carter, C.F., Williams, B.R. (1958). Industry and technological process. London: Oxford University Press.
3.Dane o produkcji wódki w całym 2016 r.; jest wzrost (26.01.2017). Pobrano z: www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/dane-o-produkcji-wodki-w-calym-2016-r-jest-wzrost,139851.html.
4.Freemen, C., Soete,, L. (1977). The economic of industrial innovation. London: Continuum.
5.GUS (2017)/ Pobrano z: http://stat.gov.pl/gus/.
6.Haffer, J. (2009). Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
7.Ignaczak, P. Zarządzanie sprzedażą alkoholem (2017). Pobrano z: www.catmangroup.pl/?zarzadzanie-sprzedaza-alkoholem.
8.Kośmider, T. (2010). Wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw (możliwości, bariery). W: P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjność 2010. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.Kuznets, S. (1959). Six Lectures of Economic Growth. Chicago.
10.Oslo Manual (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition. OECD/Eurostat, Paris.
11.PAP (21.10.2013). Podwyżka akcyzy na alkohol ‒ 150 mln złotych straty do budżetu. Pobrano z: https://www.pb.pl/podwyzka-akcyzy-na-alkohol-150-mln-zl-straty-dla-budzetu-733277.
12.PAP (6.12.2008). Sejm zgodził się na podwyżkę akcyzy na alkohol i tytoń. Pobrano z: www.portalspozywczy.pl/inne/wiadomosci/sejm-zgodzil-sie-na-podwyzke-akcyzy-na-alkohol-i-tyton,9592.html.
13.Przewrocka, K. (15.01.2013). Wódka powodem do narodowej dumy. Ten trunek to polskie lego. Pobrano z: http://natemat.pl/46383,wodka-powodem-do-narodowej-dumy-ten-trunek-to-polskie-lego.
14.Rahman, K. (2013). Discovering Brand meaning: Deriving the domains and the sub-brand. Market & Social Research, 21 (1). Pobrano z: www.amsrs.com.au/documents/item/1102.
15.Roszkowska-Menkes, M. (2015). Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
16.Senderowicz A., (5.04.2016). Branża spirytusowa w Polsce, raport rynkowy. Pobrano z: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/branza-spirytusowa-w-polsce-raport-rynkowy,6327.
17.Stock Polska (14.07.2010). Czysta de Luxe i 1906 najlepsze w Klubie Milionerów 2010. Pobrano z: https://www.stock-polska.pl/news/227/czysta_de_luxe_i_1906_najlepsze_w_klubie_milionerw_2010.
18.Witek-Hajduk, M. (2001). Zarządzanie marką. Warszawa: Difin.
19.Woźniak, B. (14.07.2016). CEDC sięgnie po połowę udziałów w rynku wódki w Polsce; dużo zainwestuje. Pobrano z: www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/cedc-siegnie-po-polowe-udzialow-w-rynku-wodki-w-polsce-duzo-zainwestuje,132040.html.