Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 59.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Sports Dance and the Process of Socialization
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
2. New data on Trombidia (Acari: Prostigmata: Parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western PoLand)
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
3. Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
4. Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
5. Influence of Rehabilitation on Health of Ballroom Dancers After Sports Injuries
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
6. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Przejdź
7. EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
8. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
9. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
10. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
11. Przyczynienie uzasadniające zmniejszenie odszkodowania należnego pacjentowi na gruncie art. 362 k.c.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Przejdź
12. Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin 23 października 2015 roku)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Przejdź
13. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
14. Teleologiczne źródła samozobowiązania
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
15. Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
16. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
17. Czasownikowe derywaty odzwierzęce w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima Figielek
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
18. Miejsce pochodzenia jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów w turystyce na przykładzie mieszkańców Majorki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
19. Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
20. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
21. Socio-Demographic Determinants of Leisure Time Physical Inactivity of Adolescents from the Voivodships of Central Poland
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
22. Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
23. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawo kontraktów”
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
24. Podmiot zanikający – kwestia podmiotowości w psychoanalizie Jacques’a Lacana
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
25. The Impact of Value and Growth Companies on IPO Underpricing on the Polish Capital Market
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
26. The Influence of Dancing Activities on Women's Self-Image
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
27. Między autobiografią a przypowieścią. Glosa o paru tajemnicach "Domu, snu i gier dziecięcych" Juliana Kornhausera
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
28. Ruiny i dobro bycia (wyimki z niecodziennika)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
29. Barwa złota w utworach lirycznych Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
30. Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
31. Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
32. [rec.] K. Handke, Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012.
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
33. Językowe wykładniki oceny moralnej prostytutki w powieści Marta Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
34. [rec.] Ewa Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
35. Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
36. Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
37. Fraktalność Noezy (Fractality of noesis)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
38. O typach kawy. Kontekstualizm DeRose’a jako strategia antysceptycka (On types of coffee. DeRose's contextualism as an anti-sceptical strategy)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
39. O konstrukcjach typu anoreksja, anorektyk, anorektyczka we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
40. Institutional Function Consequentialism
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
41. Prawne ograniczenia działalności podejmowanej na wiejskich obszarach Natura 2000 – wybrane aspekty
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Przejdź
42. Viral Marketing Communication for Brand
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
43. O rozumieniu nieplastyczności intuicji i jej znaczeniu w argumentacji przeciwko redukcjonistycznym koncepcjom intuicji
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
44. Holobionts, Symbiosis and New Narratives for the Troubled Times of Donna Haraway’s Chthulucene
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Przejdź
45. REAR-ADMIRAL GEREON GRZENIA-ROMANOWSKI (1916–1983). BIOGRAPHICAL SKETCH
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Przejdź
46. Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie – kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
47. Wyobcowanie terytorialne na Pomorzu Zachodnim. O Homunculusie z tryptyku Britty Wuttke
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
48. THE HANDBALL GOALKEEPER – CHARACTERISTICS OF THE POSITION, PLAY, TECHNIQUES, TRAINING
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Przejdź
49. Explication of evidentiary prohibitions on the ground of the criminal (Article 168a CCrP) and administrative procedure
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Przejdź
50. Filozoficzna koncepcja człowieka na gruncie posthumanizmu
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
51. Marketing wirusowy w zarządzaniu organizacją. Wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
52. Fetyszystyczny wymiar samorozwoju (zarys problematyki)
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Przejdź
53. Dziennikarz sługą prawdy i człowieka
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
54. Recenzja monografii Marka Górskiego, Usuwanie odpadów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 194
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Przejdź
55. Zum Musikmotiv im autobiographischen Roman „Wie ich Klavierspielen lernte“ (2019) von Hanns-Josef Ortheil
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
56. A Duty to Rescue and Its Costs
(Analiza i Egzystencja)
65 (2024) 2024 Przejdź
57. The United States Holocaust Memorial Museum as a global human rights advocate - that is, about the politicization and institutionalization of the discourse on the Holocaust in the USA
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Przejdź
58. The shape of the sagittal curvatures of the spine in a high-level acrobatic gymnasts – comparison by sex
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 44, No. 4/2023 2023 Przejdź
59. Herb diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jako atrybut dziedzictwa historycznego w perspektywie heraldyki kościelnej
(Studia Paradyskie)
33/2023 2023 Przejdź
Strona