Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego

Autorzy: Adrianna Seniów
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: historia języka polskiego leksyka zmiana znaczenia wyrazu
Rok wydania:2014
Liczba stron:12 (199-210)

Abstrakt

The aim of the article is to show the development of adjectives barwny (colourful), bezbarwny (colourless), kolorowy (high-coloured) in the history of Polish language as well as to conduct the analysis of the changes that has occurred in the meaning of these words throughout the years. The scrutiny shows that the meaning of the fi rst lexeme is stable in Polish language, with literal meaning prevailing. The original meanings of remaining adjectives in question referred to sensual impressions, therefore to occurrence of colour or its lack, with time in parallel to them transited meanings were preserved and these dominate in the contemporary Polish language. Barwny (colourful) today means the same as wyrazisty (sharp), ciekawy (intriguing), interesujący (interesting) and bezbarwny (colourless) is niewidoczny (invisible), mdły (bland), nieciekawy (uninteresting), niewarty uwagi (not noteworthy).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buttler D., Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978.
2.Linde M.S.B., Słownik języka polskiego, t.1, Warszawa 1951.
3.Narodowy Korpus Języka Polskiego, nkjp.pl.
4.Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, t.1, Kraków 1983.
5.Słownik języka polskiego […] wypracowany przez A. Zdanowicza, M. Bohusza-Szyszkę, J. Filipowicza, W. Tomaszewicza, F. Czepielińskiego, W. Korotyńskiego z udziałem B. Trentowskiego, wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranda, cz. I- II, Wilno 1861. ( wersja elektroniczna http://eswil.ijp-pan.krakow.pl)
6.Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. 1, Warszawa 1900. Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 1 , Warszawa 1958.
7.Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. 1, Warszawa 1996.
8.Słownik polszczyzny XVI wieku, pod red. M. R. Mayenowej, F. Pepłowskiego, t. II, Wrocław- Warszawa-Kraków 1967,
9.Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t.1, Warszawa 2003.
10.Wielki słownik języka polskiego, http://www.wsjp.pl/.