Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014

Rok wydania:2014
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

2 (5-6) --- Więcej
1.

Rzeczownik barwa i jego synonimy w dziejach języka polskiego

21 (7-27) Mirosława Białoskórska Więcej
2.

Kalki z języka angielskiego w dyskursie religijnym polskich protestantów pentekostalnych

10 (29-38) Karolina Bogacz Więcej
3.

Rośliny o dwubarwnych kwiatach w podaniach i nomenklaturze Słowian wschodnich

12 (39-50) Halina Chodurska Więcej
4.

Barwy w twórczości Bolesława Prusa

16 (51-66) Magdalena Czachorowska Więcej
5.

Językowe wykładniki barw w międzywojennych wierszach Jana Lechonia

24 (67-90) Andrzej S. Dyszak Więcej
6.

Nazwy naczyń do napojów w polszczyźnie ogólnej XVI wieku

24 (91-114) Katarzyna Klóska Więcej
7.

Barwy w liryce Fiodora Glinki

12 (115-126) Agnieszka Lis-Czapiga Więcej
8.

Funkcje barw w listach Henryka Sienkiewicza do członków rodziny

30 (127-156) Leonarda Mariak Więcej
9.

Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa

16 (157-172) Róża Modrzejewska Więcej
10.

Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej

26 (173-198) Joanna Rychter Więcej
11.

Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego

12 (199-210) Adrianna Seniów Więcej
12.

Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej

18 (211-228) Elżbieta Skorupska-Raczyńska Więcej
13.

Funkcja barw w językowej kreacji świata fl ory w Dolinie Issy Czesława Miłosza

16 (229-244) Jolanta Słoboda Więcej
14.

„Nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba”. Nazwy barw w powieści Zatoka śpiewających traw Stanisławy Fleszarowej-Muskat

30 (245-274) Danuta Stanulewicz Więcej
15.

Funkcje barw w powieści Bambino Ingi Iwasiów

12 (275-286) Agnieszka Szlachta Więcej
16.

[rec.] Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012,

4 (287-290) Bogdan Walczak Więcej
17.

[rec.] Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski 2013

6 (291-296) Jowita Żurawska-Chaszczewska Więcej