Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
Nazwy naczyń do napojów w polszczyźnie ogólnej XVI wieku

Autorzy: Katarzyna Klóska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: polszczyzna historyczna leksyka słownictwo
Rok wydania:2014
Liczba stron:24 (91-114)

Abstrakt

The article presents 30 names of utensils for beverages (such as wine, beer, honey, water) appeared in sixteenth century written Polish language. Whole material selected from Słownik polszczyzny XVI wieku was divided into three groups: a) utensils assigned to ladle fl uids; b) utensils assigned to keep and serve fl uids; c) utensils assigned to consume fl uids. Moreover the article describes cultural context, etymology of words, number and examples of use.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1-2 (A-P), Warszawa 2000.
2.Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985.
3.Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce; t. II, Warszawa 1976.
4.Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1958.
5.Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Red. A. Chwalba, Warszawa 2004.
6.Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1-5 (A-N), Kraków 1965-1983.
7.Słownik polszczyzny XVI wieku. Red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski, t. I-XXXV (A - Rowny), Warszawa 1966-2009.
8.Słownik staropolski. Red. S. Urbańczyk, t. I-XI, Warszawa 1953-1995.