Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
[rec.] Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski 2013

Autorzy: Jowita Żurawska-Chaszczewska
PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:6 (291-296)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu