Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
„Nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba”. Nazwy barw w powieści Zatoka śpiewających traw Stanisławy Fleszarowej-Muskat

Autorzy: Danuta Stanulewicz
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: słownictwo barw powieść współczesna Stanisława Fleszarowa-Muskat
Rok wydania:2014
Liczba stron:30 (245-274)

Abstrakt

The aim of this paper is to analyze colour terms used in the novel Zatoka śpiewających traw [The Bay of Singing Grass] by Stanisława Fleszarowa-Muskat (1919–1989). The writer conventionally employs colour words to create the characters of the novel, including their appearance and emotions, the latter being expressed metonymically: SYMPTOM (i.e. COLOUR) FOR EMOTION. However, descriptions of landscapes, especially of the sea, are poetic. It appears that they also serve to create the main character, a young woman who is a chemist. In the descriptions of the sea, the writer frequently employs the colour noun błękit ‘(sky) blue’. The writer uses 177 colour terms; 66.1% of them are basic and 39.9% are nonbasic. The frequency ranking list of the basic colour terms, especially the primary ones: biały ‘white’, czarny ‘black’, czerwony ‘red’, zielony ‘green’, żółty ‘yellow’ and niebieski ‘blue’, correlates with the evolutionary sequence proposed by Berlin and Kay in Basic Color Terms (1969).
Pobierz plik

Plik artykułu