Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
Rzeczownik barwa i jego synonimy w dziejach języka polskiego

Autorzy: Mirosława Białoskórska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Słowa kluczowe: życie wyrazów przekształcenia semantyczne cezury
Rok wydania:2014
Liczba stron:21 (7-27)

Abstrakt

On the basis of fi ve synonymous nouns of different roots that generally name phenomena like barwa, farba, krasa, kolor, maść (colour, dye), historic modifi cations of shift in meanings in these words were traced. The analysis touched upon simple, underivatized forms, in which semantic changes were made under the infl uence of non-linguistic reality. These changes happened at different times and with different intensity. Therefore, illustrated there mechanisms of functioning and semantic changes of nouns barwa, farba, kolor, maść, krasa give testimony of complexity of processes that had place in non-linguistic reality. They can also serve as an example of the infl uence that social, cultural and scientifi c transformations had on the development of lexical and semantic stock of written Polish over the ages.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1-2, Warszawa 2000.
2.Buttler D., Rozwój semantyczny wyrazów polskich. Warszawa 1978.
3.Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. 1-6, Lwów 1854 – 1860.
4.Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1 – 5, Kraków 1958 – 1983
5.Słownik staropolski, pod red. S. Urbańczyka, t. 1-11, Kraków 1953-2004.
6.Słownik polszczyzny XVI wieku, pod red. M.R.. Mayenowej, F. Pepłowskiego, t. 1-29, Warszawa 1965-2002.
7.Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. 1-8, Warszawa 1900 -1927.
8.Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 1-11, Warszawa 1958-1969.
9.Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 1- 6, Warszawa 2003.