Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 13, 2014
[rec.] Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012,

Autorzy: Bogdan Walczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rok wydania:2014
Liczba stron:4 (287-290)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu