Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 23.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Sports Dance and the Process of Socialization
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
2. New data on Trombidia (Acari: Prostigmata: Parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western PoLand)
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
3. Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
4. Influence of Rehabilitation on Health of Ballroom Dancers After Sports Injuries
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
5. EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
6. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
7. Czasownikowe derywaty odzwierzęce w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima Figielek
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
8. Miejsce pochodzenia jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów w turystyce na przykładzie mieszkańców Majorki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
9. The Influence of Dancing Activities on Women's Self-Image
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
10. Barwa złota w utworach lirycznych Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
11. Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
12. Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
13. [rec.] K. Handke, Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012.
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
14. Językowe wykładniki oceny moralnej prostytutki w powieści Marta Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
15. [rec.] Ewa Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
16. Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
17. Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
18. O konstrukcjach typu anoreksja, anorektyk, anorektyczka we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
19. Prawne ograniczenia działalności podejmowanej na wiejskich obszarach Natura 2000 – wybrane aspekty
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Przejdź
20. Oniomania, zakupoholizm, kompulsywne kupowanie – kilka uwag o strukturze członów szeregu synonimicznego
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
21. Wyobcowanie terytorialne na Pomorzu Zachodnim. O Homunculusie z tryptyku Britty Wuttke
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
22. Recenzja monografii Marka Górskiego, Usuwanie odpadów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 194
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Przejdź
23. Zum Musikmotiv im autobiographischen Roman „Wie ich Klavierspielen lernte“ (2019) von Hanns-Josef Ortheil
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
Strona