Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE

Autorzy: Adrianna Mastalerz- Kodzis
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ewa Pośpiech
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: analiza rozkładów wielowymiarowych analizy regionalne dynamika ekonomiczna wskaźniki HDI i LHDI procesy demograficzne
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (341-354)
Klasyfikacja JEL: C02 J11 E24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zbadano zmiany struktury demograficznej ludności Polski w początkach XXI wieku, przeanalizowano wpływ zmian demograficznych na zjawiska ekonomiczne i społeczne. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter metodyczny, druga zawiera wyniki badań, między innymi ukazuje zmiany HDIw Polsce i na świecie  oraz LHDI– analizę czasowo-przestrzenną w przekroju województw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baza Danych UNDP Human Development Report. Pobrane z: www.hdr.undp.org (31.08.2015).
2.Biernacki, M. (2006). Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego. Mathematical Economics, 3 (10), 115–124.
3.Duncan, C.J., Scott, S. (1998). Human Demography and Disease. Cambridge, UK: University Press.
4.Fihel, A., Okólski. M. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Scholar.
5.Giri, C.N. (2004). Multivariate Statistical Analysis, New York: Marcel Dekker.
6.GUS, Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: http://www.stat.gov.pl (31.08.2015).
7.Holzer, J.Z. (2003). Demografia. Warszawa: PWE.
8.Jóźwiak, J. (2013). Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce. W: M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych w Polsce (s. 8–23). Warszawa: Instytut Obywatelski.
9.Kurkiewicz, J., Pociecha, J., Zając, K. (1991). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego. Warszawa: Wyd. SGH.
10.Rencher, A.C. (2002). Methods of Multivariate Analysis. New York: John Wiley & Sons.
11.Stanton. E.A. (2007a). The Human Development Index. A History, Political Economy Research Institute PERI, 127.
12.Stanton, E.A. (2007b), Inequality and The Human Development Index. ProQuest LLC.