Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 9, No. 1/2015
Sports Dance and the Process of Socialization

Autorzy: Adrianna Banio
Faculty of Physical Education and Health Promotion, University of Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: dance dance community socialization the Maslow’s hierarchy of needs activity sport ballroom dance
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:6 (85-90)

Abstrakt

The paper presents the socializing role of sports dance in man’s life. The influence of the activity or movement on the process of socialization of an individual and a group is multi-aspectual and plays significant role in social development of a human. Socialization through sports dance is described as one of the elements shaping character and influencing social communication, as well as affecting a man’s part in co-creation of the surrounding environment
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziubiński Z. Sport jako przestrzeń socjalizacji osoby ludzkiej. In: Kultura fizyczna a socjalizacja, eds. Z. Dziubiński, W. Jankowski. Salos RP. Warszawa 2012: 57–65.
2.Daniels K. Resource Paper: The Challenge of the Adolescent Dancer. International Association for Dance, Medicine and Science. 2000, www.iadms.org/?page=1&hhSearchTerms=%22social+and+dance%22>. 22.02.2015.
3.Kłoskowska A. Społeczne ramy kultury. PWN. Warszawa 1972.
4.Lipiec J. Socjalizacyjna lekcja sportu. In: Kultura fizyczna a socjalizacja, eds. Z. Dziubiński, W. Jankowski. Salos RP. Warszawa 2012: 15–23
5.Malnig J. Apaches, Tangos, and Other Indecencies. Women, Dance and New Your Nightlife of the 1910s. In: Ballroom, Boogie, Shimmy, Sham, Shake: A Social and Popular Dance Reader, ed. J. Malnig. University of Illinois Press. Illinois 2009: 73.
6.Muszyński H. Zarys teorii wychowania. PWN. Warszawa 1977.
7.Nieminen P. Four dance subcultures. A Study of Non-Professional Dancers’ Socialization, Participation Motives, Attitudes and Stereotypes. University of Jyväskylä Press. Jyväskylä 1998: 40
8.Okoń W. Słownik pedagogiczny. PWN. Warszawa 1987
9.Przecławski K. Instytucje wychowawcze w wielkim mieście. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 1971
10.Schmais C. (Case Material by Ann Perin). Understanding the Dance/Movement Therapy Group. American Journal of Dance Therapy. 1998; 20 (1): 24.
11.Szczepański J. Elementarne pojęcia socjologii. PWN. Warszawa 1967.
12.Turner J. Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 1998.
13.Zdebska H. Socjalizacja a sport. In: Kultura fizyczna a socjalizacja, eds. Z. Dziubiński, W. Jankowski. Salos RP. Warszawa 2012: 131–139.
14.Znaniecki F. Socjologia wychowania. PWN. Warszawa 1973.