Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 10, 2011
[rec.] Ewa Komorowska, Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

Autorzy: Adrianna Seniów
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2011
Liczba stron:6 (336-341)

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu