Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2019.48-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 48 (2019)
O rozumieniu nieplastyczności intuicji i jej znaczeniu w argumentacji przeciwko redukcjonistycznym koncepcjom intuicji

Autorzy: Anna Mazurek ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: intuicja nieplastyczność intuicji antyredukcjonizm względem intuicji intuicja a przekonanie
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:20 (105-124)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest nieplastyczność intuicji, rozumiana jako niska podatność intuicji na modyfikację nawet w momencie zapoznania się przez podmiot intuicji z innym materiałem dowodowym, który nie jest spójny z intuicją. Celem artykułu jest wskazanie na możliwe interpretacje nieplastyczności intuicji – czyli pod jakim aspektem intuicje mogą podlegać modyfikacji, oraz znaczenia nieplastyczności intuicji dla wyróżnienia intuicji od przekonania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balas, R., Pochwatko, G., Sweklej, J., Godlewska, M. (2009). Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
2.Bealer, G. (1998a). Intuition and the Autonomy of Philosophy. W: M. DePaul, W. Ramsey (red.), Rethinking Intuition: The Psychology of Intuition and Its Role in Philosophical Inquiry (ss. 201–240). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
3.Bealer, G. (1998b). A Theory of Concepts and Concept Possession. Philosophical Issues, 9, 261–301.
4.Bealer, G. (2000). A Theory of the A Priori. Pacific Philosophical Quarterly, 81(1), 1–30.
5.Biłgorajski, P. (2016). Relacja między pojmowalnością a możliwością w kontekście sporu o znaczenie eksperymentów myślowych w filozofii. Filozofia Nauki, 4(96), 149–166.
6.Cappelen, H. (2012). Philosophy without Intuitions. Oxford: Oxford University Press.
7.Casullo, A. (2012). Intuition, Thought Experiments, and the A Priori. Essays on A Priori Knowledge and Justification (ss. 233–250). New York: Oxford University Press.
8.Cath, Y. (2012). Evidence and Intuition. Episteme, 9(4), 311–328.
9.Chudnoff, E. (2011). What Intuitions Are Like? Philosophy and Phenomenological Research, 82(3), 625–654.
10.Chudnoff, E. (2013). Intuition. Oxford: Oxford University Press.
11.Dobrołowicz, W. (1995). Myśleć intuicyjnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
12.Koksvik, O. (2007). Conservation of Energy is Relevant to Physicalism. Dialectica, 61(4), 573–582.
13.Koksvik, O. (2011). Intuition. Australian National University.
14.Koksvik, O. (2017). The Phenomenology of Intuition. Philosophy Compass, 12(1), 1–11.
15.Kuś, K., Maćkiewicz, B. (2016). Z rozmysłem, ale nie specjalnie. O językowej wrażliwości filozofii eksperymentalnej. Filozofia Nauki, 3(95), 73–101.
16.Lechniak, M. (2011). Przekonania i zmiana przekonań. Lublin: Wydawnictwo KUL.
17.Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ACADEMICA Wydawnictwo SWPS.
18.Pust, J. (2016). Intuition. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pobrano kwiecień 8, 2019, z http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/intuition/.
19.Szutta, A. (2008). Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła. Lublin: Wydawnictwo Academicon.
20.Walczak, M. (2012). Wgląd i poznanie. Epistemologia Bernarda J.F. Lonergana. Lublin: Wydawnictwo KUL.