Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.44-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 44 (2018)
O typach kawy. Kontekstualizm DeRose’a jako strategia antysceptycka (On types of coffee. DeRose's contextualism as an anti-sceptical strategy)

Autorzy: Tomasz Szubart ORCID
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: sceptycyzm inwariantyzm kontekstualizm wiedza
Rok wydania:2018
Liczba stron:21 (61-81)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Teoria kontekstualizmu semantycznego, chociaż pierwotnie jest to teoria z dziedziny filozofii języka, bywa często wykorzystywana jako element strategii rozwiązywania problemów w pozostałych dziedzinach filozofii, w tym epistemologii. Wedle kontekstualizmu epistemologicznego, znaczenie słowa „wiem” zmienia się wraz z kontekstem jego wypowiedzenia. Celem tego artykułu jest krytyczna analiza kontekstualizmu Keitha DeRose’a w celu sprawdzenia do jakiego stopnia dostarcza on dobrej strategii antysceptyckiej. Argumentuję, że pomimo, iż teoria ta jest dobrym rywalem dla sceptycyzmu globalnego i Ungerowskiego, przyjęcie jej nie prowadzi jednak do odrzucenia innych wariantów klasycznego sceptycyzmu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aikin, S.F. (2005). Who is afraid of epistemology's regress problem? Philosophical Studies, 126, 191-217.
2.Austin, J.L. (1993). Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk. Warszawa: WN PWN.
3.Bach, K. (2005a). „Context ex Machina”, W: Szabó, Z. (red.) Semantics vs. Pragmatics, Oxford: OUP, 15-44.
4.Bach, K. (2005b). „The Emperor's New 'Knows'”. W: Preyer, G. Peter, G. (red.) Contextualism in Philosophy. Knowledge, Meaning and Truth, Oxford: OUP, 51-90.
5.DeRose, K. (1995). Solving the Skeptical Problem, The Philosophical Review, 104(1), 1-52.
6.DeRose, K. (1999). „Contextualism: An Explanation and Defence”. W: Greco, J. Sosa, E. (red.) Epistemology. Oxford: Blackwell, 187–205.
7.DeRose, K. (2009). Case for Contextualism: Knowledge, Skepticism and Context, vol.1. Oxford: OUP.
8.Feldman, R. (1999). Contextualism and Skepticism, Philosophical Perspectives, 13, 91-114.
9.Grice, H.P. (1977). Logika i konwersacja, tłum. J. Wajszczuk, Przegląd humanistyczny, 6, 85-99.
10.Nozick, R. (1981). Philosophical Explanations. Cambridge: HUP.
11.Recanati, F. (2005). „Literalism and Contextualism: Some Varieties”. W: Preyer, G., Peter, G., Contextualism in Philosophy. Knowledge, Meaning, and Truth. Oxford: OUP, 171-196.
12.Stroud, B. (1984). The Significance of Philosophical Scepticism. Oxford: OUP.
13.Soames, S. (2002). Beyond Rigidity. Oxford: OUP.
14.Unger, P. (1980). „Skepticism and Nihilism”, Nous, 14(4), 517-545.
15.Unger, P. (2002). Ignorance: The Case For Skepticism. Oxford: OUP.
16.Wittgenstein, L. (2000). Dociekania filozoficzne, wydanie drugie. Warszawa: WN PWN.