Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.41-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 41 (2018)
Podmiot zanikający – kwestia podmiotowości w psychoanalizie Jacques’a Lacana

Autorzy: Grzegorz Michalik
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
Słowa kluczowe: Lacan podmiot psychoanaliza alienacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:21 (79-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule, autor opisuje problematykę podmiotowości w psychoanalizie lacanowskiej. Kwestia ta dotyczy nie tylko istnienia samego nieświadomego i jego wpływu na świadome Ja, lecz również jego wymiaru językowego - w psychoanalizie Lacana bowiem, nieświadomość ustrukturyzowana jest jak język. Jednakże język/Symboliczne jest ograniczone. Nie możemy więc powiedzieć wszystkiego, zawsze pozostaje coś poza Symbolicznym. Jest to, oczywiście, lacanowskie Realne – rdzeń naszego bytu. Autor opisuje zatem nie tylko kwestię podmiotowości w psychoanalizie, ale również jej ewolucję oraz problem możliwości zaistnienia podmiotu poza alienacją w Symbolicznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borch-Jacobsen, M. (1991). Lacan: The absolute master. Stanford: Stanford University Press.
2.Choińska, B. (2014). Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego. Kraków: Universitas.
3.De Kesel, M. (2009). Eros and ethics: reading Jacques Lacan’s Seminar VII. Albany: SUNY Press.
4.Dolar, M. (2007). Cogito jako podmiot nieświadomego. Kronos, (2), 39–62.
5.Drwięga, M. (2012). Wszystko to dzieje się na innej scenie. Podmiotowość w psychoanalizie Jacques’a Lacana i kwestia odpowiedzialności oraz motywów działania. Anthropos? (18-19). 128-151.
6.Fink, B. (1990). Alienation and separation: Logical moments of Lacan’s dialectic of desire. Newsletter of the Freudian Field, 4(1/2), 78–119.
7.Fink, B. (1995). The Lacanian subject: Between language and jouissance. Princeton – New Jersey: Princeton University Press.
8.Fink, B. (2002). Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej: teoria i technika. Warszawa: Wydawnictwo Andrzej Żórawski.
9.Lacan, J. (1966). Seminar. Book XIV. Inedit, URL: http://www.lacaninireland.com/web/wp-content/uploads/2010/06/THE-SEMINAR-OF-JACQUES-LACAN-XIV.pdf Dostęp: 18 - 12 – 2017.
10.Lacan, J. (1996). Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, Warszawa: Wydawnictwo KR.
11.Lacan, J. (1997). Seminar. Book VII. The Ethics of Psychoanlysis. New York - London: WW Norton & Company.
12.Lacan, J. (1998a). Seminar Book II. The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis. New York - London: WW Norton & Company.
13.Lacan, J. (1998b). Seminar. Book XI. The four fundamental concepts of psychoanalysis. New York - London: WW Norton & Company.
14.Lacan, J. (2002). Écrits: a selection. New York - London: WW Norton & Company.
15.Lacan, J. (2007). Seminar. Book XVII. The Other Side of Psychoanalysis. New York - London: WW Norton & Company.
16.Lacan, J. (2014). Seminarium III. Psychozy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Lang, H. (2005). Język i nieświadomość. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
18.Leder, A. (2007). Nauka Freuda w Epoce Sein Und Zeit. Warszawa: Fundacja Aletheia.
19.Mikurda, K. (2015). Nie-Całość. Żiżek, Dolar, Żupancic. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Pluth, E. (2012). Signifiers and acts: Freedom in Lacan’s theory of the subject. Albany: SUNY Press.
21.Verhaeghe, P. (1998). Causation and destitution of a pre-ontological non-entity: On the Lacanian subject. W: D. Nobus (red.), Key concepts of Lacanian psychoanalysis (s. 164–189). London: Other Press.