Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Agregatory wiadomości - remedium na przeładowanie informacyjne?

Autorzy: Andrzej Kobyliński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
Słowa kluczowe: agregator wiadomości agregator treści przeładowanie informacyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (83-92)
Klasyfikacja JEL: C88 D83 L86
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Internet, stanowiący olbrzymi zasób informacji, powiększa się bezustannie. Prowa­dzi to do przeładowania informacyjnego, gdy ludzie nie są w stanie zapanować nad nadmiarem dostępnych treści. Pewnym rozwiązaniem problemu są agregatory wiadomości - narzędzia, które filtrują wiadomości pochodzące z wielu źródeł internetowych i prezentują wybrane informacje w jednym miejscu. Proces selekcji dokonywany jest przez dziennikarzy wspieranych przez algo­rytmy uczenia maszynowego, co prowadzi do personalizacji treści prezentowanych poszczegól­nym odbiorcom.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apple News. Pobrano z: http://www.apple.com/news/ (23.01.2017).
2.CBOS (2015). Internauci, 90. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_ 15.PDF (21.01.2017).
3.Cisco (2016). The Zettabyte Era: Trends and Analysis (white paper) (2.06.2016). Pobrano z: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.pdf (19.01.2017).
4.Deep Web Sites. Pobrano z: https://www.deepweb-sites.com/how-big-is-the-deep-web/.
5.Dewey, C. (2015). If you could print out the whole Internet, how many pages would it be? The Washington Post, 18. 05.2015. Pobrano z: https://www.washingtonpost.com/news/ the-intersect/wp/2015/05/18/if-you-could-print-out-the-whole-intemet-how-many-pages-would-it-be/?utm _term=.e5945232822f (19.01.2017).
6.Digg, digg.com (23. O 1.2017).
7.Fazlagić, J.A. (2010). Zjawisko „nadmiaru informacji" a współczesna edukacja. E-mentor, 4 (36). Forum. Pobrano z: http://www.forumdwutygodnik.pl/ (22.01.2017).
8.Gemius (2015). Polski internauta w sieci spędza średnio 36 dni rocznie (17.07.2015). Pobrano
9.z: https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/polski-internauta-w-sieci-spe
10.dza-srednio-36-dni-rocznie.html (21.01.2017).
11.Google News. Pobrano z: https://news.google.pl/ (23.01.2017). Internet Live Stats. Pobrano z: http://www.internetlivestats.com/.
12.Keen, A (2007). Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydawnictwa Akade¬mickie i Profesjonalne.
13.Kunder M. de. The size of the World Wide Web (The Internet). Pobrano z: http://www.world widewebsize.com/ (19.01.2017).
14.Lyman, P„ Varian, H.R. (2000). How Much Information?. Berkley: University of California Pobrano z: http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/how-much¬info.pdf (18.01.2017).
15.MSN News. Pobrano z: https://www.msn.com/en-us/news (23.01.2017).
16.Netcraft. How many active sites are there? Pobrano z: https://www.netcraft.com/active-sites/ (19.01.2017).
17.Pagliery, J. (2014). The Deep Web you doniknow about (10.03.2014). Pobrano z: http://money. cnn.com/2014/03/10/technology/deep-web/ (19.01.2017).
18.Pappas, S. (2016). How Big Is the Internet, Really? (18.03.2016). Pobrano z: http://www.live
19.science.com/54094-how-big-is-the-internet.html (19.01.2017).
20.Reader's Digest. Pobrano z: http://www.rd.com/ (22.01.2017). Reddit. Pobrano z: https://www.reddit.com/ (23.01.2017).
21.Tygodnik Angora. Pobrano z: https://www.angora.corn.pl/ (22.01.2017).
22.Understanding Information Overload. Pobrano z: http://www.infogineering.net/under standing-information-overload.htm.
23.Upday. Pobrano z: http://upday.com/pl/ (23.01.2017).
24.Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Pobrano z: https://www.zkdp.pl/, https://www.tele skop.org. pl/zkdp/index.jsp?p=publicDataNoReg (22.01.2017).