Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Jakość produktów w świetle idei zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Robert Maik
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: jakość produktów zrównoważony rozwój konsumpcjonizm
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (373-385)
Klasyfikacja JEL: O10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Idea zrównoważonego rozwoju jest powszechnie przywoływana w odniesieniu do wielu programów i strategii formułowanych na szczeblu państwa, organizacji międzynarodowych, a także pojedynczych przedsiębiorstw. Niestety idea ta nie jest realizowana w praktyce gospodarczej. Jednocześnie obserwuje się zjawisko konsumpcjonizmu. W tym kontekście pojawiają się przykłady negatywnych zjawisk w zakresie kreowania jakości produktów, które przyczyniają się do pogłębiania stanu nierównowagi. Celem artykułu jest próba analizy związku jakości produktów z ideą zrównoważonego rozwoju. Świadome obniżanie poziomu jakości produktów widoczne w takich praktykach, jak np. planowe postarzanie produktów, to nie tylko działanie na szkodę konsumenta, ale przede wszystkim groźna tendencja stojąca w sprzeczności ze zrównoważonym rozwojem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys, T. (2015). Zrównoważony rozwój organizacji – co chcemy lub powinniśmy równoważyć? Prace Naukowe Uniwersytetu Naukowego we Wrocławiu, 376, 13‒24.
2.Bylok, F. (2016). Alternatywne formy konsumpcji wobec konsumpcjonizmu, Handel Wewnętrzny, 2 (361), 63‒77.
3.Encyklopedia Zarządzania (19.07.2017). Downsizing. Pobrano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Downsizing.
4.GUS (19.07.2017). Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2016-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,16.html.
5.IJHARS (19.07.2017). Sprawozdanie roczne 2016. Pobrano z: www.ijhar-s.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2017/kwiecien/sprawozdanie%202016.pdf.
6.Lietaer, B., Arnsperger, Ch., Goerner, S., Brunnhuber, S. (2016). Pieniądze i zrównoważony rozwój: brakujące ogniwo. Raport Klubu Rzymskiego – Sekcja UE. Lublin: Monografie Komitetu inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk vol. 124.
7.Nowogródzka, T., Pieniak-Lendzion, K., Nyszk, W. (2014). Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 103, 67‒85.
8.Ogórek, S. (19.07.2017). Mniejsze Ptasie Mleczko, Rama, a nawet tabliczki czekolady czy papier toaletowy. Tak firmy odchudzają produkty i nasze portfele. Pobrano z: https://finanse.wp.pl/mniejsze-ptasie-mleczko-rama-a-nawet-tabliczki-czekolady-czy-papier-toaletowy-tak-firmy-odchudzaja-produkty-i-nasze-portfele-6148065330915457a.
9.Popkiewicz, R. (19.07.2017). Downsizing. Moto.pl Pobrano z: http://moto.pl/MotoPL/56,88389,14362507,Downsizing.html.
10.Ryś, A. (2016). Planowe postarzanie produktów – wyniki badań pierwotnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 83‒98.
11.Skowron, S., Szymoniuk, B. (2014). Marketing and Sustainable Development. Problemy Ekorozwoju, 9 (2), 39‒46.
12.Sobolewski, M. (2002). Ocena dorobku Światowego Szczytu w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 942, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Pobrano z: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/i-942.pdf.
13.Sztumski, W. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia. Problemy Ekorozwoju, 1 (2), 73‒76.
14.Wawak, T. (1997). Zarządzanie przez jakość. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej.