Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Marki operatorów logistycznych w ocenie studentów

Autorzy: Joanna Dyczkowska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: marka operator logistyczny wizerunek pozycjonowanie
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (335-345)
Klasyfikacja JEL: M31 L14 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Marka stanowi istotny element kreowania wizerunku i pozycjonowania operatorów logistycznych na rynku. Celem artykułu jest porównanie opinii studentów o markach wybranych operatorów logistycznych. Wykorzystano takie metody badawcze, jak: analiza literatury, analiza porównawcza i metoda pośrednich pomiarów sondażowych z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety. Świadomość tworzenia marek u operatorów logistycznych jest wysoka, potencjalni nabywcy rozpoznają lub przypominają sobie, do jakiej kategorii należy dana marka. Podjęte próby pozycjonowania ich oferty mogą zdecydować o konkurencyjnej przewadze opisanych firm na rynku polskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budzyński, W. (2008). Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa: Poltext.
2.Daszkowska, M, Koszałka, J. (2008). Ocena skuteczności zarządzania polską marką. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 511. Ekonomiczne Problemy Usług, 26, 29‒37.
3.Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
4.Dudycz, T. (2001). Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
5.Filipiak, B. (2008). Marka jako czynnik tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 510. Ekonomiczne Problemy Usług, 25, 201‒206.
6.Hall, H. (2012). Pozycjonowanie jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni w warunkach niżu demograficznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 710. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 24, 289‒301.
7.Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Knecht, Z. (2008). Zarządzanie marketingiem. Warszawa: C.H. Beck.
9.Kos, B. (2008). Wybrane elementy wizerunku przedsiębiorstw logistycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 511. Ekonomiczne Problemy Usług, 26, 111‒120.
10.Kotler, Ph., Fox, K.F.A. (1995). Strategic marketing for educational institutional. New Jersey: Prentice Hall.
11.Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006). Marketing management. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
12.Kozłowska, A. (2011). Reklama. Techniki perswazyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Krzyżanowska, M. (2000). Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
14.Marconi, J. (2002). Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki. Warszawa: Wydawnictwo Liber.
15.Patkowski, P. (2010). Potencjał konkurencyjny marki. Warszawa: Poltext.
16.Schmitt, A., Simonson, A. (1999). Estetyka w marketingu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
17.Stopka-Pielesz, E. (2002). Corporate design, czyli jak sprawić, by estetyka pracowała na sukces firmy. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
18.Szkocki, J. (2008). Wizerunek firmy w mediach. Warszawa: Poltext.