Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Istota modelowania hierarchicznego na potrzeby przewozów ładunków niebezpiecznych

Autorzy: Józef Perenc
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: modelowanie hierarchiczne przewozy ładunki niebezpieczne transport
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (177-188)
Klasyfikacja JEL: L92 O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport od zawsze był nieodzownym elementem gospodarki narodowej każdego kraju. Obecnie w dobie globalizacji i zacierania granic transport międzynarodowy staje się o wiele skuteczniejszy niż jeszcze kilkanaście lat temu, a co za tym idzie jest dużo bardziej racjonalny. Handel międzynarodowy stwarza potrzebę przemieszczania ładunków nie tylko krajowych i międzynarodowych. Autor dokonując wyboru metodologii tego artykułu wzorował się na podejściu badawczym zaproponowanym przez B. Kos. Przyjęto następujące tezy: transport samochodowy jest predestynowany do przewozów gazów; przewoźnicy gazów powinni ściśle przestrzegać umowy ADR oraz ograniczać ryzyko kolizji i wypadków; metoda modelowania hierarchicznego ułatwia wybór optymalnej trasy przewozu ładunków niebezpiecznych, w tym gazów. Z tego względu zasadne jest wykorzystanie dostępnych metod i sposobów wyboru racjonalnych tras oraz zabezpieczenia ładunków niebezpiecznych w czasie ich przewozów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Downarowicz, O. (red.). (2000). Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
2.Grabarek, I., Bęczkowska, S. (2013). Analiza czynników warunkujących ergonomiczne warunki pracy i bezpieczeństwo podczas transportu towarów niebezpiecznych. Logistyka, 1, 1–10.
3.Grzegorczyk, K., Buchcar, R. (2015). Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych ADR 2015. Warszawa: Wydawnictwo ADeR BUCH-CAR.
4.Kos, B. (1998). Logistyczne aspekty przepływu ładunków niebezpiecznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
5.Kukulska, M. (2012). Transport drogowy towarów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
6.Łazor, M.E. (2017). Analiza czynników mających wpływ na przewóz materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym międzynarodowym. Praca dyplomowa. Szczecin.
7.Madej, B, Żakowski, P, Madej, R. (2009). Przewozy towarów niebezpiecznych ADR 2009. Warszawa: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji.
8.Perenc, J, Godlewski, J. (red.). (2000). Międzynarodowe przewozy towarowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Transportowe.
9.Różycki, M. (2015). Prawdy, półprawdy i statystyka. Przewozy towarów niebezpiecznych i nie tylko – stan w roku 2014. TSL Manager, 3, 6.
10.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz.U. 2011, nr 227, poz. 1367.
11.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997, nr 98, poz. 602.
12.Załoga, E., Wojewódzka-Król, K. (red.). (2016). Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.