Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Kształtowanie relacji z klientami w internecie na przykładzie polskich spółek kolejowych oferujących przewozy pasażerskie

Autorzy: Paweł Waniowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: marketing relacji komunikacja przewozy kolejowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (255-264)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecnie ponad 1/3 wszystkich transakcji związanych z zakupem biletów odbywa się w internecie. Oprócz tego podmioty oferujące pasażerskie przewozy kolejowe komunikują się ze swoimi klientami poprzez oferowanie licznych programów i aplikacji dotyczących rozkładów jazdy i poszukiwania połączeń, cen biletów i ofert promocyjnych oraz aktualnego położenia pociągów na trasie i monitorowania spóźnień. Celem artykułu będzie ukazanie różnych obszarów procesu kształtowania relacji z klientami w internecie wraz z jego uwarunkowaniami i skutkami oraz wskazanie jej mocnych i słabych stron na tle działań konkurentów krajowych oraz podmiotów oferujących pasażerskie przewozy kolejowe w innych krajach. Przedstawione zostanie znaczenie relacji online w komunikowaniu się z aktualnymi i potencjalnymi nabywcami usług kolejowych oraz analiza i ocena różnych działań podejmowanych w różnym zakresie przez liczne spółki zajmujące się świadczeniem usług w zakresie przewozów pasażerskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alba, J.W. i in.. (1997). Interactive home shopping: consumer, retailer, and manufacturer incentives to participate in electronic marketplaces, Journal of Marketing, 61 (3).
2.Bakos, Y. (1997). Reducing Buyer Search Costs: Implications for Electronic Marketplaces, Management Science, 43 (12).
3.Ganesan, S. i in. (2009). Supply chain management and retailer performance: emerging trends, issues, and implications for research and practice, Journal of Retailing, 85 (1).
4.Jensen, T. i in. ( 2003). Advertised reference prices in an internet environment: effects on consumer price perceptions and channel search intentions, Journal of Interactive Marketing, 17 (2).
5.Piening, J., Ehrmann, T., Meiseberg B. (2013). Competing risks for train tickets – An empirical investigation of customer behavior and performance in the railway industry, Transportation Research, Part E: Logistics and Transportation Review, May, 51.
6.Pukas, A. (2016). Geolokalizacja jako współczesne narzędzie komunikacji z klientem i jej wykorzystanie w marketingu relacji. Marketing i Zarządzanie, 4 (45).
7.Xiaoqiang, Z., Lang, M., Jin, Z. ( 2017). Dynamic pricing for passenger groups of high-speed rail transportation, Journal of Rail Transport Planning & Management, January, 6 (4).
8.http://kam.mff.cuni.cz/~babilon/zpmapa (22.05.2017).
9.http://slowtv.playtvak.cz/zive-sledujte-vlaky-v-primem-prenosu-dwi-/hlavni-nadrazi.aspx?c=A151218_145728_hlavni-nadrazi_plap (24.05.2017).
10.http://ecommercepolska.pl/files/7614/0732/8357/Raport-E-commerce-w-Polsce-2012-w-Oczach-Internautow.pdf (15.04.2017).
11.https://portalpasazera.pl/ (13.06.2017).
12.https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf (15.04.2017).