Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
Family firms' performance on the example of large entities in Poland
(Wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie duzych podmiotów w Polsce)

Autorzy: Malwina Szczepkowska
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Inwestycji i Zarzadzania
Słowa kluczowe: firmy rodzinne rodzinne grupy kapitałowe analiza efektywności przedsiębiorstw
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (159-171)
Klasyfikacja JEL: G30 G31 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Firmy rodzinne zwykle są identyfikowane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jednak wielu badaczy potwierdziło, że znaczna część dużych firm ma jednego lub kilku udziałowców, którzy w większości są członkami rodziny (La Porta, 1999). W Polsce rośnie znaczenie firm rodzinnych, jednak badacze skupiają się głównie na analizie tych z sektora MSP.W artykule podjęto zatem próbę oceny sytuacji finansowej firm rodzinnych, które działają na dużą skalę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, R.C., Reeb, D.M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500, Journal of Finance, 58, 609–633, doi.org/10.1111/1540-6261.00567.
2.Andersson, F., Johansson, D., Karlsson, J., Lodefalkd, J.K., Poldahl, A. (2016). The Characteristics and Performance of Family Firms: Exploiting information on governance, kinship and ownership using total population data. Pobrane z: https://www.oru.se/contentassets/a7c0e96dea0d409cbfe08168157e02db/the-characteristics-and-performance-of-family-firms.pdf (19.11.2018).
3.Astrachan, J.H., Shanker, M.C. (2003). Family Businesses’ Contribution to the US Economy A Closer Look. Family Business Review, 16, 211–219, doi.org/ 10.1177/08944865030160030601.
4.Chu, W. (2009). The influence of family ownership on SME performance: Evidence from public firms in Taiwan. Small Business Economics, 33, 353–373, doi.org/10.1007/s11187-009-9178-6.
5.Di Pofi, J. (2003). Effects of family influence on satisfaction with financial performance in family businesses. USA: Auburn University.
6.Faccio, M., Lang, L.H.P. (2002). The ultimate ownership of Western European corporations.Journal of Financial Economics, 65, 365–395, doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00146-0.
7.Handler, W.C. (1989). Methodological issues and considerations in studying family businesses. Family Business Review, 2(3), 257–276, doi.org/10.1111/j.1741-6248.1989.00257.x.
8.Jaskiewicz, P., Gonzalez, V., Menéndez, S., Schiereck, D. (2005). Long-run IPO Performance Analysis of German and Spanish Family-Owned Business. Family Business Review, 18 (3), 179–202, doi.org/10.1111/j.1741-6248.2005.00041.x.
9.Klein, S.B. (2000). Family Businesses in Germany: Significance and Structure. Family Business Review, 13, 3, 157–182, doi.org/10.1111/j.1741-6248.2000.00157.x.
10.La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. Journal of Finance, 54, 471–517, doi/abs/10.1111/0022-1082.00115.
11.Dudaroglu, M. (2008). Relationships among family influence, top management team issues, and firm performance: An empirical study of the automotive supplier industry in Turkey using structural equation modeling. Turkey: Yeditepe University.
12.Martínez, J.I., Stoehr, B.S., Quiroga, B.F. (2007). Family ownership and firm performance: Evidence from public companies in Chile. Family Business Review, 20, 83–94, doi.org/10.1111/j.1741-6248.2007.00087.x.
13.Memili, E. (2015). Performance and Behavior of Family Firms. International Journal of Financial Studies, 3, 423–430, doi.org/10.3390/ijfs3030423.
14.Stewart, A., Hitt, M.A. (2012). Why Can’t a Family Business Be More Like a Nonfamily Business? Modes of Professionalization in Family Firms. Family Business Review, 25 (1),59, doi/10.1177/0894486511421665.
15.Surdej, A., Wach, K. (2010). Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań sukcesji. Warszawa: Difin.Tsao, C.W., Chen, S.J., Lin, C.S, Hyde, W. (2009). Founding-family ownership and firm performance: The role of high-performance work systems. Family Business Review, 22, 319–332, doi.com/10.1515/joim-2015-0022.
16.Villalonga, B., Amit, R. (2006). How do family ownership, management, and control affect
17.firm value? Journal of Financial Economics, 80, 385–417, doi.com/10.1016/j.jfineco.2004.12.005.
18.Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.