Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Kształtowanie zysków w spółkach notowanych na GPW. Czy charakterystyka inwestorów instytucjonalnych ma znaczenie?

Autorzy: Michał Kałdoński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tomasz Jewartowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: kształtowanie zysków stabilność udziałów inwestorów instytucjonalnych koszty agencji struktura własności spółek
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (255-267)
Klasyfikacja JEL: G10 G30 M40
Cited-by (Crossref) ?:

Informacje dodatkowe

Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2014/13/B/HS4/01556)

Abstrakt

Cel – Odpowiedź na pytanie, czy istnieje zależność między stabilnością udziałów inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie spółek notowanych na GPW a poziomem kształtowania zysków zarówno typu realnego, jak i memoriałowego. Metodologia badania – Jako podstawowe narzędzie do analizy zależności opisanej w celu opracowania wykorzystano analizę regresji wielorakiej, przy czym parametry równania regresji szacowano w oparciu o dwuetapową procedurę Heckmana, w celu ograniczenia problemu samoselekcji próby. Wynik – Przeprowadzone badania wykazały istotną negatywną zależność między stabilnością udziałów inwestorów instytucjonalnych a kształtowaniem zysków typu realnego. Nie znaleziono żadnej zależności między stabilnością udziałów inwestorów instytucjonalnych a kształtowaniem zysków typu memoriałowego. Oryginalność/wartość – Artykuł wypełnia lukę badawczą w zakresie roli inwestorów instytucjonalnych w ograniczaniu kształtowania zysków przez spółki notowane na GPW.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Achleitner, A.K., Günther, N., Kaserer, C., Siciliano, G. (2014). Real Earnings Management and Accrual-Based Earnings Management in Family Firms. European Accounting Review, 3 (23), 431–461.
2.Badertscher, B.A. (2011). Overvaluation and the Choice of Alternative Earnings Management Mechanisms. The Accounting Review, 5 (86), 1491–1518.
3.Bartov, E., Gul, F.A., Tsui, J.S.L. (2000). Discretionary-Accruals Models and Audit Qualifications. Journal of Accounting and Economics, 3 (30), 421–452.
4.Brzeszczyński, J., Gajdka, J., Schabek, T. (2011). Earnings Management in Polish Companies. Comparative Economic Research, 3 (14), 137–150.
5.Burgstahler, D., Dichev, I. (1997). Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses. Journal of Accounting and Economics, 1 (24), 99–126.
6.Bushee, B.J. (1998). The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior. The Accounting Review, 3 (73), 305–333.
7.Cohen, D.A., Zarowin, P. (2010). Accrual-Based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings. Journal of Accounting and Economics, 1 (50), 2–19.
8.Dechow, P.M., Skinner, D.J. (2000). Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators. Accounting Horizons, 2 (14), 235–250.
9.Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P. (1995). Detecting Earnings Management. Accounting Review, 2 (70), 193–225.
10.Degeorge, F., Ding, Y., Jeanjean, T., Stolowy, H. (2013). Analyst Coverage, Earnings Management and Financial Development: An International Study. Journal of Accounting and Public Policy, 1 (32), 1–25.
11.Elyasiani, E., Jia, J.J. (2008). Institutional Ownership Stability and BHC Performance. Journal of Banking & Finance, 9 (32), 1767–1781.
12.Gruszczyński, M. (2012). Empiryczne finanse przedsiębiorstw: Mikroekonometria finansowa. Warszawa: Difin.
13.Gunny, K.A. (2010). The Relation Between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks Contemporary Accounting Research, 3 (27), 855–888.
14.Healy, P.M., Wahlen, J.M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. Accounting Horizons, 4 (13), 365–383.
15.Jones, J.J. (1991). Earnings Management during Import Relief Investigations. Journal of Accounting Research, 2 (29), 193–228.
16.Koh, P.S. (2007). Institutional Investor Type, Earnings Management and Benchmark Beaters. Journal of Accounting and Public Policy, 3 (23), 267–299.
17.Kothari, S.P., Leone, A.J., Wasley, C.E. (2005). Performance Matched Discretionary Accrual Measures. Journal of Accounting and Economics, 1 (39), 163–197.
18.Ronen, J., Yaari, V. (2008). Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research. New York: Springer.
19.Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management through Real Activities Manipulation. Journal of Accounting and Economics, 3 (42), 335–370.
20.Sakaki, H., Jackson, D., Jory, S. (2017). Institutional Ownership Stability and Real Earnings Management. Review of Quantitative Finance and Accounting, 1 (49), 227–244.
21.Schipper, K. (1989). Earnings Management. Accounting Horizons, 4 (3), 91–102.
22.Shleifer, A., Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. The Journal of Political Economy, 3 (94), 461–488.
23.Wójtowicz, P. (2010). Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
24.Zang, A.Y. (2012). Evidence on the Trade-Off between Real Activities Manipulation and Accrual-Based Earnings Management. The Accounting Review, 2 (87), 675–703.