Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
WPŁYW NOWYCH MODELI KAPITALIZACJI NA OCENĘ ZDOLNOŚCI SPŁATY KREDYTU BANKOWEGO I ZWIĄZANEGO Z NIM RYZYKA KREDYTOWEGO

Autorzy: Anna Feruś
Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: kredyt umowa kredytowa raty kredytowe modele kapitalizacji
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (409-418)
Klasyfikacja JEL: C12 C58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedmiotem artykułu było zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank Pekao SA, związanego z nim ryzyka kredytowego oraz przedstawienie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Metodologia badania – W trakcie przeprowadzanych badań empirycznych znaleziono wiele nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, co jest korzystniejsze zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji – KOSS. Wynik – Ze względu na wysoką dokładność uzyskanych obliczeń, model kapitalizacji KOSS może zastąpić stosowane dotychczas modele kapitalizacji. Oryginalność/wartość – Model kapitalizacji KOSS, ze względu na swoją oryginalność, można w przyszłości wykorzystać, z korzyścią zarówno dla banku, jak też dla klienta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, D. (2011). Banking and Capital Markets. London: CLP Legal Practice Guides.
2.Dobosiewicz, Z. (2007). Kredyty i gwarancje bankowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Feruś, A. (2001). Analiza spłat kredytu w banku A w latach 2000–2004. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 191.
4.Feruś, A. (2004). Nowe modele kapitalizacji – analiza spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1 (1042), tom 1.
5.Jaworski, W.L., Zawadzka, Z. (2008), Bankowość – podręcznik akademicki. Warszawa: Poltext.
6.Karwowska, M. (2014), Czynniki wpływające na atrakcyjność kredytu hipotecznego – analiza empiryczna. Journal of Finance and Financial Law, 2.
7.Kondratowicz -Pietruszka, E., Smaga, E., Stokłosa, K. (1999). Nowe modele kapitalizacji. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej PWSZ w Jarosławiu. Jarosław.
8.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. 2017, poz.1876 z późn. zm.
9.Wąsowski, W. (2000). Odsetki w banku. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.