Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Strategia korporacyjna: łącznik optyki zarządu, zasobów i pozostałych interesariuszy

Autorzy: Jacek Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zasoby; strategia; ujęcie zasobowe teoria agencji
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (361-371)
Klasyfikacja JEL: M19 L25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznych założeń i empiryczna weryfikacja powiązań zasobów i zarządzających przedsiębiorstwem z perspektywy jego strategii, uwzględniając wykorzystanie możliwie szerokich źródeł literatury przedmiotu. Metodologia badania – Na początku przedstawiono teoretyczne ramy prezentowanych zjawisk, wskazując na dylemat władzy i kompromisu, a także opisano procesy zachowań menadżerskich. W kolejnym kroku zwrócono uwagę na konceptualizację kulturalizmu korporacyjnego, ujmując perspektywę strategii inwestycyjnych w zasoby niematerialne. Wynik – Przedstawiono zarys myślowy połączonych zjawisk, tworząc podbudowę do wypracowania łączenia zachowań menadżerskich spoiwem głównego interesariusza, jakim jest dla przedsiębiorstwa klient. Oryginalność/wartość – Wartość merytoryczna i naukowa niniejszego opracowania wyraża się w prezentacji podjętego tematu z nietypowej perspektywy, odnosząc się do konkretnego przełożenia teorii na wnioski badawcze dotyczące zachowań menadżerskich wobec różnych grup interesariuszy. Oryginalne podejście wyraża się odmiennym od dotychczas prezentowanych, spojrzeniem, w znacznej części z wykorzystaniem najnowszych źródeł literaturowych, uwzględniając złożoność sytuacji strategicznych wkomponowanych w problemy przedsiębiorstwa z perspektywy zasobów, zwierzchnictwa oraz strategii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berle, A., Means, G. (1982). The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan.
2.Bratnicka-Myśliwiec, K. (2017). Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
3.Bratnicki, M. (2010). Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna: Zarys teorii przedsiębiorczego rozwoju organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 128, 507–513.
4.Bushee, B. (2004). Identifying and Attracting the “Right” Investors: Evidence on the Behavior of Institutional Investors. Journal of Applied Corporate Finance, 4 (16), 28–35.
5.Dai, N. (2007). Does Investor Identity Matter? An empirical examination of Investments by Venture Capital Funds and Hedge unds in PIPEs. Journal of Corporate Finance, 13, 538–63.
6.Dalton, D., Hitt, M.A., Certo, S.T., Dalton, C.M. (2007). The Fundamental Agency Problem and Its Mitigation: Independence, Equity, and the Market for Corporate Control. Academy of Management Annual Reviews, 1, 1–64.
7.Desai, M., Dharmapala, D. (2006). Corporate Social Responsibility and Taxation: The Missing Link. Leading Perspectives (Winter), 4–5.
8.De Wit, B., Meyer, R. (2010). Strategy: Process, Content, Context, An International Perspective. London: Thompson.
9.Devers, C., Cannella, A.A., Reilly, G.P., Yoder, M.E. (2007). Executive Compensation: A Multidisciplinary Review and Synthesis of Recent Ddevelopments. Journal of Management, 33, 1016–1072.
10.Fan, G.H., Zietsma, C. (2017). Fan Constructing a shared Governance Logic: The Role of Emotions in Enabling Dually Embedded Agency. Academy of Management Journal, 6 (60), 2321–2351.
11.Garg, S., Eisenhardt, K.M. (2017). Unpacking the CEO-Board Relationship: How Strategy Making Happens in Entrepreneurial Firms. Academy of Management Journal, 5 (60), 1828–1858.
12.George, J.M., Zhou, J. (2007). Dual Tuning in a Supportive Context: Joint Contributions of Positive Mood, Negative Mood, and Supervisory Behaviors to Employee Creativity. Academy of Management Journal, 50, 605–622.
13.Gómez‐Bezares, F., Przychodzen, W., Przychodzen, J. (2017). Bridging the Gap: How Sustainable Development Can help companies create shareholder value and improve financial performance. Business Ethics: A European Review, 26 (1), 1–22.
14.Hamilton, R., Vohs, K.D., Sellier, A.L., Meyvis, T. (2011). Being of Two Minds: Switching Mindsets Exhausts Selfregulatory Resources. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115, 13–24.
15.Harrison, S.H., Rouse, E.D. (2015). An Inductive Study of Feedback Interactions over the Course of Creative Projects. Academy of Management Journal, 58, 375–404.
16.Harrison S.H., Dossinger K. (2017). Pliable Guidance: A Multilevel Model Of Curiosity, Feedback Seeking, And Feedback Giving In Creative Work. Academy of Management Journal, 6 (60), 2051–2072.
17.Hrebiniak, G.L. (2013). Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change. New York: FT Press.
18.Hillman, A.J., Withers, M.C., Collins, B.J. (2009). Resource Dependence Theory: A Review. Journal of Management, 35, 1404–1427.
19.Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305.
20.Katila R., Thatchenkery S., Christensen M.Q., Zenios. S. (2017). Is There A Doctor In The House? Expert Product Users, Organizational Roles, And Innovation. Academy of Management Journal, 6 (60), 2415–2437.
21.Kotler, P., Lee, N. (2005). Corporate Social Responsibility. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. John Wiley & Sons.
22.Kuester, S. (2012). MKT 301: Strategic Marketing & Marketing in Specific Industry Contexts. Mannheim: University of Mannheim.
23.Liang, J. (2007). Insiders, Look Out! Barron’s Weekly, 19 February, 27–30.
24.Oberholzer M., Barnard J. (2015). Questioning The Context Of Corporate Performance Measures in Benchmarking CEO Compensation. Corporate Ownership & Control, 1 (13), 945–958.
25.Nadler, D.A., Tushman, M. (1979). A Congruence Model for Diagnosing Organizational Behavior. W: Organizational Pyschology, red. D.A. Kolb, I.M. Rubin, J.M. McIntyre (s. 442–458). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
26.Nordin, E.J. (2014). The Clute Institute Communicating Organizational Change: Strategies for Communicating Change. San Antonio: The Clute Institute International Academic Conference.
27.Morck, R., Shleifer, A., Vishny, R. (1988). Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis. Journal of Financial Economics, 20, 293–315.
28.Pieterse, J.H., Caniëls, M.C.J., Homan, T. (2012), Professional Discourses and Resistance to Change. Journal of Organizational Change Management, 6 (25),798–818.
29.Schiffman, L.G., Hansen, H., Kanuk, L.L. (2008). Consumer Behaviour: A European Outlook. Pearson Education.
30.Surroca, J., Tribo, J.A., Waddock, S. (2010). Corporate Responsibility and Financial Performance: The Role of Intangible Resources. Strategic Management Journal, 5 (31), 463–490.
31.Rajgopal, S., Shevlin, T. (2002). Empirical Evidence on the Relation Between Stock Option Compensation and Risk Taking. Journal of Accounting and Economics, 33, 145–171.
32.Wasserman, N. (2016). The Throne vs. the Kingdom: Founder Control and Value Creation in Startups. Strategic Management Journal, 38, 255–277.
33.Zarzecki, D. (2015). Kluczowe wyzwania wyceny aktywów niematerialnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 5 (62), 13.
34.Zhou, J. (1998). Feedback Valence, Feedback Style, Task Autonomy, and Achievement Orientation: Interactive Effects on Creative Performance. The Journal of Applied Psychology, 83, 261–276.
35.Zhou, J., George, J.M. (2001).When Job Dissatisfaction Leads to Creativity: Encouraging the Expression of Voice. Academy of Management Journal, 44, 682–696.