Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Efektywność wybranych funduszy inwestycyjnych

Autorzy: Justyna Bogołębska
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne wskaźniki efektywności małe i średnie spółki
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (235-242)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu była ocena efektywności funduszy inwestycyjnych, które swoje aktywa inwestują w akcje małych i średnich spółek na rynku polskim. Metodologia badania – Zaprezentowano tradycyjne mierniki oceny efektywności funduszy inwestycyjnych – wskaźnik Sharpa, Treynora i Jensena. Tradycyjną grupę wskaźników efektywności porównano ze stopami zwrotu dla indeksów giełdowych – mWIG40 i sWIG80. Wynik – Osiągnięte przez fundusze wyniki należy ocenić negatywnie, mimo dodatnich wyników dla poszczególnych wskaźników. Wskazane jest ich również porównanie na tle innych instrumentów finansowych bądź innej grupy funduszy inwestycyjnych. Oryginalność/wartość – Przedstawione wyniki są kompendium wiedzy przede wszystkim dla inwestorów indywidualnych poszukujących różnych możliwości inwestowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.CBOS (2013). Wizerunek funduszy inwestycyjnych. Raport z badania. Pobrano z: http://www.cbos.pl (30.07.2017).
2.Clarke, R., Silva, H., Thorley, S. (2002). Portfolio Constraints and the Fundamental Law of Active Management. Financial Analysts Journal, 5 (58).
3.Duda-Piechaczek, E. (2008). Fundusze inwestycyjne w praktyce. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli.
4.Ferreira, M.A., Keswani, A., Miguel, A.F., Ramos, S.B. (2012). The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study. Review of Finance, 2 (26).
5.Gabryelczyk, K. (2006). Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
6.Haugen, R.A. (1996). Teoria Nowoczesnego Inwestowania. Warszawa: WIGPress.
7.Ignatiuk, S. (2012). Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych. Economy and Management, 3.
8.Kamińska-Szmaj, I. (red.) (2001). Słownik Wyrazów Obcych. Wrocław: Wydawnictwo Europa.
9.Kaniel, R., Saar, G., Titman S. (2008). Individual Investor Trading and Stock Returns. Journal of Finance, 1 (63).
10.Kwiecień, P. (2012). Fundusze inwestycyjne – jakie są ich rodzaje, gdzie i jak inwestują nasze pieniądze, jak wybrać najlepszy. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
11.Miziołek, T., Trzebiński, A.A. (2017). Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd metod i literatury. Finanse, 1.
12.Raport Europejskiego Banku Centralnego (2009). Manual On Investment Fund Statistics. Germany: Central Bank. Pobrano z http://www.ecb.europa.eu (6.12.2017).
13.Ustawa z 2.10.2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Dz.U. nr 146, poz. 1546.
14.Witkowska, D. (2009). Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005–2007. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74.
15.Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: CH. Beck.