Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Koszt kapitału własnego w firmach rodzinnych – badania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy: Jarosław Nowicki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: koszt kapitału własnego firmy rodzinne kontrola rodziny nad firmą
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (381-393)
Klasyfikacja JEL: G32 G34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badania była ocena na podstawie próby spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie wpływu kontroli rodziny nad firmą na poziom kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa. Metodologia badania – Badanie empiryczne przeprowadzono na niezbilansowanym panelu spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie. Zakres czasowy badania objął lata 2006–2015. Podstawową metodą była analiza regresji liniowej, której parametry estymowano klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK). Analiza regresji obejmowała wszystkie informacje z próby (pooled OLS). W modelach regresji zmienną objaśnianą był koszt kapitału własnego, natomiast testowaną zmienną objaśniającą – kontrola rodziny. W modelach regresji uwzględniono także odpowiednie zmienne kontrolne. Wynik – Zaobserwowano niższy poziom kosztu kapitału własnego firm rodzinnych w porównaniu do firm nierodzinnych. Wskazano czynniki różniące firmy rodzinne od nierodzinnych wpływające na zaobserwowaną współzależność. Należą do nich między innymi niższy poziom zadłużenia firm rodzinnych, ich mniejszy rozmiar i wyższa rentowność aktywów. Oryginalność/wartość – W badaniach wykorzystano rozległe dane panelowe dotyczące 608 spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2006–2015 (3414 obserwacji). W odróżnieniu od dotychczasowych badań dotyczących wpływu kontroli rodziny nad firmą na wyniki przedsiębiorstw, które koncentrowały się często na wartości przedsiębiorstwa, w opracowaniu skupiono się na koszcie kapitału własnego. Przeanalizowano wpływ kontroli rodziny nad firmą na koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa i wskazano czynniki, które, różnicując firmy rodzinne od nierodzinnych, wpływają na badaną współzależność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amadi, C.W. (2010). Estimation of the cost of equity: A chance of a loss approach. „Business Quest”, Richards College of Business, University of West Georgia, Carrollton, Georgia
2.Anderson, R., Reeb, D. (2003a). Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500. Journal of Finance, 58(3): 1301–1327
3.Anderson, R., Reeb, D. (2003b). Founding-family ownership, corporate diversification, and firm leverage. Journal of Law and Economics, 46(2): 653–684
4.Anderson, R., Mansi, S., Reeb, D. (2003). Founding-family ownership and the agency cost of debt. Journal of Financial Economics, 68(2): 263–285
5.Andres, C. (2008). Large shareholders and firm performance: An empirical examination of founding-family ownership. Journal of Corporate Finance, 14(4): 431–445
6.Barontini, R., Caprio, L. (2006). The effect of family control on firm value and performance: evidence from continental Europe. European Financial Management, 12 (5): 689-723
7.Bennedsen, M., Nielsen, K. (2010). Incentive and entrenchment effects in European ownership. Journal of Banking and Finance, 34 (9): 2212-2229
8.Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D. (2010). Family control and the implied cost of equity: evidence before and after the Asian financial crisis. Journal of International Business Studies 41, 451-474
9.Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., Saffar W. (2012). Political connections and the cost of equity capital. Journal of Corporate Finance 18 (2012), s. 541-559
10.BZWBK (2017). MakroSkop, 3/2017, 03/2014, 3/2011, 3/2008, https://skarb.bzwbk.pl/skarb/serwis-ekonomiczny/makroskop-pl/archiwum.html (dostęp 18.03.2017)
11.Cameron, A.C., Miller, D.L. (2015). A Practitioner’s Guide to Cluster-Robust Inference. Journal of Human Resources, vol. 50, no. 2, 317-372
12.Chava, S. (2010). Socially responsible investing and expected stock returns. Working Paper, Georgia Institute of Technology
13.Chen, F., Jorgensen, B., Yoo, Y. (2004). Implied cost of equity capital in earnings-based valuation: international evidence. Accounting and Business Research, 34:4, 323-344
14.Chen, K., Chen, Z., Wei, K. (2009). Agency costs of free cash flow and the effect of shareholder rights on the implied cost of equity capital. Journal of Financial and Quantitative Analysis
15.Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. Journal of Financial Economics, vol. 95, no. 1, s. 41-61
16.Claus, J., Thomas, J. (2001). Equity premia as low as three percent? Evidence from analysts’ earnings forecasts for domestic and international stock markets. Journal of Finance, 56(5): 1629–1666
17.Cronqvist, H., & Nilsson, M. (2003). Agency costs of controlling minority shareholders. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(4): 695–719.
18.Damodaran, A. (2017). Damodarana Online. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (dostęp 18.03.2017)
19.Derwall, J., Verwijmeren, P. (2007). Corporate social responsibility and the cost of equity capital. working paper, RSM Erasmus University
20.Dhaliwal, D., Krull, L., Li, O., Moser, W. (2005). Dividend taxes and implied cost of equity capital. Journal of Accounting Research 43: 675-708
21.El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C., Mishra, D. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital?. Journal of Banking and Finance, 35 (9): 2388-2406
22.El Ghoul, S., Guedhami, O., Pittman, J. (2011). The role of IRS monitoring in equity pricing in public firms. Contemporary Accounting Research, 28 (2): 643-674
23.Elton, E. (1999). Expected return, realized return, and asset pricing tests. Journal of Finance, 54(4): 1199–1220
24.Freeman, M.C., Guermat, C. (2006). The conditional relationship between beta and returns: a reassessment. Journal of Business Finance and Accounting, nr 33, s. 1213-1239
25.Frishkoff, P. A. (1995). Understanding Family Business: What Is a Family Business?. Oregon State University, Austin Family Business Program
26.Jaffe, D. T. (1990). Working with ones you love: Conflict resolution and problem solving strategies for a successful business. Berkeley, CA, Conari
27.Kałdoński, M. (2016). Unikanie opodatkowania z perspektywy nadzoru korporacyjnego. Badania nad odrębnością zjawiska w firmach rodzinnych. Wydawnictwo UEP, Poznań
28.Maury, B. (2006). Family ownership and firm performance: Empirical evidence from Western European corporations. Journal of Corporate Finance, 12(2): 321–341
29.Petersen, M.A. (2009). Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches. The Review of Financial Studies, vol. 22, no. 1, 435-480
30.Roberts, M.R., Whited T.M. (2012). Endogeneity in Empirical Corporate Finance. Simon School Working Paper No. FR 11-29, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1748604
31.Safin, K. (2007). Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
32.Schmid, T. (2013). Control considerations, creditor monitoring, and the capital structure of family firms. Journal of Banking and Finance, 37 (2): 257-272
33.Sułkowski, Ł, Marjański, A. (2009). Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. Poltext, Warszawa
34.Villalonga, B., Amit, A. (2006). How do family ownership, control, and management affect firm value?. Journal of Financial Economics, 80(2): 385–417
35.Villalonga, B., Amit, A. (2009). How are U.S. family firms controlled?. Review of Financial Studies, 22 (8): 3047-3091
36.Villalonga, B., Amit, A. (2010). Family control of firms and industries. Financial Management, 39 (3): 863-904
37.Zarzecki, D. (2014). Ryzyko a koszt kapitału – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 461-475