Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Analiza ryzyka w procesie zarządzania projektem budowlanym

Autorzy: Agnieszka Siewiera
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem zarządzanie projektem inwestycje analiza ryzyka
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (175-184)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - Cel opracowania stanowi analiza efektywnego zarządzania projektem i jego ryzykiem w kontekście osiągniecia zakładanych wyników. Metoda badania - W prezentowanych badaniach zastosowano następujące metody: studia literaturowe, opisu, wyjaśnienia, porównawczą. Wynik - Studia wskazują, iż efektywne zarządzanie projektem i jego ryzykiem jest wynikiem wykorzystania dostępnych w tej dziedzinie standardów, metod i technik. Ułatwiają one planowanie i realizację często skomplikowanych przedsięwzięć występującymi w różnych złożonych środowiskach. Zapobieganie zagrożeniom jest istotne z uwagi na osiągnięcie zakładanych celów projektu i inwestora (zakres, koszt, czas, jakość, prestiż). Ich rozpoznanie i analiza skali potencjalnych strat ułatwi wyznaczanie akceptowalnych granic dla właściciela projektu i interesariuszy, podjęcie odpowiednich decyzji czy wybór odpowiednich strategii. Oryginalność/Wartość – Podkreślono znacznie podjęcia działań mających na celu minimalizację skutków ryzyka oraz konieczność wypracowania przez organizacje procedur pozwalających efektywnie zarządzać projektem i jego ryzykiem. Podjęcie takich działań już na etapie planowania ułatwia późniejszą kontrolę realizacji celów przedsięwzięcia i jego opłacalności. W tym celu można wykorzystać rejestr i macierz ryzyka. Dla inwestora cenną informacją jest pokazanie pieniężnej wartości ryzyka. Obliczenie wskaźnika zagrożeń i całkowitego kosztu ryzyka inwestycji ułatwia podjęcie właściwych decyzji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009). UK Norwich: TSO.
2.PMBOK Guide. Pobrano z: http:// www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/pmbok-guide.aspx (25.03.2018).
3.Project Management Body of Knowledge PMBoK Guide2013 (2013). USA: PMI.
4.Siewiera, A. (2015). Standardy zarządzania ryzykiem w projektach. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9, 27–39.
5.Stockes, E., Akram, S. (2010). Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym. Warszawa: Poltext.
6.Trocki, M. (2013). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.