Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce

Autorzy: Joanna Wieprow ORCID
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: inwestycje alternatywne inwestycje emocjonalne aktywa emocjonalne
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (347-358)
Klasyfikacja JEL: E22 G11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest identyfikacja i ocena rynku inwestycji emocjonalnych w Polsce oraz wskazanie kierunków jego rozwoju. Metodologia badania – Analiza tekstów źródłowych, artykułów naukowych z zakresu inwestycji alternatywnych, w tym kolekcjonerskich; analiza poszczególnych segmentów rynku inwestycji emocjonalnych w Polsce i na świecie na podstawie dostępnych opracowań i raportów. Wynik – Inwestycje emocjonalne stanowią alternatywę dla tradycyjnych form inwestowania, łącząc w sobie możliwość realizacji celów inwestycyjnych z celami pozaekonomicznymi. W warunkach niestabilnych rynków finansowych, poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego, mogą przyczynić się do uzyskania wyższej stopy zwrotu, przy takim samym lub mniejszym poziomie ryzyka. Rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce dynamicznie się rozwija, co przejawia się miedzy innymi wzrastającym popytem na dobra luksusowe, wyższymi obrotami domów aukcyjnych i wzrostem zapotrzebowania na usługi typu private banking oraz wealth menagement. Oryginalność/wartość – Tematyka inwestycji emocjonalnych jest jeszcze dość rzadko podejmowana w opracowaniach naukowych. W artykule scharakteryzowano rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce, na tle rynków światowych, oraz wskazano kierunki jego rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska, A. (2015). Inwestycje w aktywa emocjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 295–302.
2.Banasik, M. (2016). Inwestycje alternatywne – problem definiowania oraz ich znaczenie w czasach kryzysu. W: J. Szostak, (red), Finanse dziś i jutro – szanse, wyzwania i zagrożenia ( s. 109–129). Poznań–Chorzów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
3.Borowski, K. (2012). Inwestycje alternatywne w Polsce i na świecie na przykładzie rynku dzieł sztuki. Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Borowski, K. (2016a). Rynek inwestycji emocjonalnych. Warszawa: CeDeWu.
5.Borowski, K. (2016b). Rynek inwestycji kolekcjonerskich i alternatywnych. Warszawa: CeDeWu.
6.Burton, B.J., Jacobsen, J.P. (1999), Measuring returns on investments in collectibles. Journal of Economic Perspectives, 4 (13), 193–212.
7.Gupta, B., Cerrahoglu, B., Daglioglu, A. (2003). Evaluating Hedge Fund Performance: Traditional Versus Conditional Approaches. Journal of Alternative Investments, Winter, 8.
8.http://gielda-inwestora.pl/alternatywne/alkohole-i-cygara/alkohol-alkohole-premium-coraz-popularniejsze.
9.http://rynekisztuka.pl/2014/01/20/fundusze-inwestycyjne-na-rynku-sztuki.
10.http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,14597047,_Zarabiam_pijac_whisky___WYWIAD_.html.
11.https://desa.pl/pl/news/84/rekord-na-polskim-rynku-sztuki-komiksowej.
12.https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inwestycje-alternatywne-monety-kolekcjonerskie.
13.https://www.forbes.pl/life/rynek-sztuki-w-polsce-w-2017-roku.
14.https://www.forbes.pl/life/sztuka/inwestycje-w-komiks-czy-superman-uratuje-portfel.
15.https://www.marekkondrat.pl/oferta-dedykowana/wina-kolekcjonerskie.
16.https://www.skarbiec.biz/inwestycje.
17.https://www.wroclaw.pl/filatelisci-we-wroclawiu.
18.Opiela, N. (2002). Alternative Investments: Is Now the Time? Journal of Financial Planning, 15, 58–67.
19.Pełka, W. (2009). Inwestycje alternatywne jako innowacyjna forma alokacji kapitału. W: M. Mikita, W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych (s.15–25). Warszawa: Poltext,.
20.Pruchnicka-Grabias I. (red.) (2017). Inwestycje alternatywne. Warszawa: CeDeWu.
21.Raport Deloitte Rynek sztuki. Sztuka rynku (2013). Pobrano: http://rynekisztuka.pl/2017/11/27/art-finance-reportdeloitte-2017-raport-sztuka-finanse.
22.Raport KPMG, Rynek dóbr luksusowych w Polsce (2016).
23.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., Dz.U. nr 80, poz. 350 (tj. Dz.U. 2018, poz. 200).