Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-40
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Cechy homo oeconomicus

Autorzy: Monika Różycka

Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: finanse osobiste różnorodność płeć w ekonomii wartości kobiece w biznesie
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (467-476)
Klasyfikacja JEL: A12 B10 F01 F63 H10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile w funkcjonującej rzeczywistości paradygmat homo oeconomicus, będący decydentem w klasycznej, ortodoksyjnej ekonomii głównego nurtu (mainstream economics), odzwierciedla cechy płci (kobiet) i jakie niesie to implikacje dla gospodarki. Metodologia badania – Eksplikacja koncentruje się na badaniach jakościowych i do realizacji celu wykorzystano wtórne źródła informacji, w tym pozycje bibliograficzne zawierające krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz badania empiryczne. Wynik – Próba nakreślenia problematyki dotyczącej osobistych decyzji w gospodarowaniu i poszukiwanie odpowiedzi, czy na decyzje te mogą mieć wpływ możliwe do wyodrębnienia cechy związane z płcią czy też rolą, której osobie gospodarującej jest ona przypisana. Tak, aby model opisujący decyzje w zarządzaniu finansami osobistymi był jak najbliżej rzeczywistości, co powoduje powstanie obiektywnej wiedzy ekonomiczno-biznesowej dotyczącej procesów gospodarowania. Oryginalność/wartość – Kryterium związane z podziałem na płeć powoduje rozszerzenie i wzbogaca pole rozważań ekonomiczno-biznesowych. Nieuwzględnianie w statystykach płci stanowi mankament sektora przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beneria, L. (2003). Kobiety i płeć w ekonomii – przegląd zagadnienia. Warszawa: Boell.
2.Carter, N.M., Henry, C., O’Cinneide, B., Johnson, K. (2006). Female Entrepreneurship: Implications for Education. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
3.Ciechomska, M. (1996). Od matriarchatu do feminizmu. Poznań: Wydawnictwo Brama – Książnica Włóczęgów i Uczonych.
4.Charkiewicz, E., Łapniewska, Z. (2016). Feminist Economics – A Review of Debates. Melbourne: La Trobe University.
5.Dopfer, K. (2004). The Economic Agent as Rule Maker and Rule User: Homo Sapiens Economicus. Journal of Evolutionary Economics, 2 (14), 177–195.
6.Gatewood, E., Carter, N., Brush, C., Greene, P., Hart, M. (2003). Women Enterpreneurs, their Ventures, and the Venture Capital Industry, An Annotated Bibliography. Stockholm: ESBRI.
7.Hanson, S. (2003). Geographical and Feminist Perspectives Faced by Enterpreneurs. Geographische Zeitschrift, 91, 1–23.
8.Hausner, J. (2017). Wartości, normy, dobra. Zarządzanie Publiczne, 1 (39).
9.Herzog, R. (2003). Płeć a nauka. Krytyka neutralności płci. Kosmos, 1 (52).
10.Hofstede, G., Hofstede, J.G. (2007). Kultury organizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Kielos, K. (2014). Jedyna płeć. O tym, dlaczego prześladuje Cię homo oeconomicus i jak niszczy Twoje życie, nie mówiąc już o światowej gospodarce. Warszawa: Czarna Owca.
12.Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala. Ku perspektywie społeczno – kulturowej w edukacji. Forum Oświatowe, 1 (46).
13.Lisowska, E. (2012). Przedsiębiorczość kobiet i ich wkład w rozwój gospodarczy. W: Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji, red. K. Nadana-Sokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin. Warszawa: IBN PAN.
14.Lisowska, E. (2014). Self-employment and Motherhood: The Case of Poland. W: Women’s Entrepreneurship in the 21st Century. An International Multi-Level Research Analysis. London: Edward Elgar.
15.McAdam, M. (2013). Female entrepreneurship. London–New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
16.Miciuła, I. (2014). Co to znaczy być innowacyjnym naukowcem? W: Innowatyka – nowy horyzont, red. M. Jasieński. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu.
17.Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 858, 269–280.
18.Morawski, W. (2001). Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Nelson, J.A., Ferber, M. (1993). Beyond Economic Man, Choice or Security? Gender and Definition of Economics. London: Boell Press.
20.Pakszys, E. (2008). Czy etyka opiekuńcza (ethics of care) jest projekcją zasadniczego doświadczenia kobiet? Colloquia Communia, 1–2, 84–85.
21.Persky, J. (1995). The Ethology of Homo Oeconomicus. Journal of Economic Perspectives, 1 (28), 221–231.
22.Raport MPiPS (2014). Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Więcej równości – więcej korzyści gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010–2013. Warszawa: MPiPS.
23.Reynolds, P., Bygrave, W., Autio, E. (2004). Gem 2003 Executive Report. Babson Park (MA): Babson College.
24.Rumińska-Zimny, E. (2017). Feministyczna ekonomia – po co i dla kogo? Warszawa: PTE.
25.Rumińska-Zimny, E. (2014). Jedyna płeć. O tym, dlaczego prześladuje Cię homo oeconomicus i jak niszczy Twoje życie, nie mówiąc już o światowej gospodarce. Warszawa: Czarna Owca.
26.Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
27.Smith, A. (1989). Teoria uczuć moralnych. Warszawa: PWN.
28.Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Szczepańska, M. (2018). Konsumenci chcą wydawać z głową (raport Euromonitor International). Pobrano z: https://www.pb.pl/konsumenci-chca-wydawac-z-glowa-903278 (18.02.2018).
30.Thaler, M. (2008). Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=Dz9K25ECIpU (2.01.2018).
31.Wach, K. (2010). Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 9 (17).