Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Czy istnieje nadpłynność? Analiza związku między płynnością a rentownością

Autorzy: Adam Adamczyk
Uniwersytet Szczeciński

Piotr Waśniewski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości, Katedra Pomiaru Dokonań i Controllingu, e-mail: piotr.wasniewski@usz.edu.pl
Słowa kluczowe: nadpłynność przedsiębiorstw płynność finansowa wskaźniki rentowności
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (11-21)
Klasyfikacja JEL: C23 G32 L25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że zbyt wysoka płynność finansowa wywołuje negatywne zjawiska, w efekcie których ograniczana jest rentowność. Metodologia badania – Wykorzystanie modelu danych panelowych zbudowanego na podstawie wyników finansowych spółek wybranego sektora giełdowego. Wynik – Potwierdzono hipotezę, że nadmierna płynność negatywnie oddziałuje na poziom rentowności, jednak poziom wskaźników płynności, przy których występuje to zjawisko, znacząco przekracza wartości powszechnie uważane za normatywne. Oryginalność/wartość – W większości badań prowadzonych w zakresie relacji między płynnością a rentownością zakłada się liniową zależność między tymi wielkościami. W badaniu przyjęto podejście, że związek ten ma charakter nieliniowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akella, S. (2006). Working Capital Management in India. W: Toward Better Working Capital Management, red. K.M.G. Gopala. Punjagutta: The ICFAI University Press.
2.Aktas N., Croci, E., Petmezas, D. (2015). Is Working Capital Management Value-Enhancing? Evidence from firm Performance and Investments. Journal of Corporate Finance, 30, 98 – 113.
3.Alamer, A.R.A., Salamon, H.B., Qureshi, M.I., Rasli, A.M. (2015). CSR’s Measuring Corporate Social Responsibility Practice in Islamic Banking: A Review. International Journal of Economics and Financial Issues, 5 (1S), 198–206.
4.Azadegan A., Pai, D. (2008). Industrial Awards as Manifests of Business Performance: An Empirical Assessment. Journal of Purchasing Supply Management, 3 (14), 149 – 159.
5.Banos-Caballero, S., Garcia-Teruel, P.J., Martinez-Solano, P. (2014). Working Capital Management, Corporate Performance and Financial Constraints. Journal of Business Research, 67, 332–338.
6.Bardia, S.C. (2004). Liquidity Management: A Case Study of Steel Authority of India Ltd. Management Accountant Calcutta, 39, 463–495.
7.Ben-Caleb, E., Olubukunola, U., Uwuigbe, U. (2013). Liquidity Management and Profitability of Manufacturing Companies in Nigeria. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 1 (9), 13–21.
8.Berryman, J. (1983). Small Business Failure and Bankruptcy. A Survey of the Literature. European Small Business Journal, 1 (4), 47–59.
9.Bhunia, A., Brahma, S.B. (2011). Importance of Liquidity Management on Profitability. Asian Journal of Business Management, 2 (3), 108–117.
10.Bolek, M. (2013). Profitability as a Liquidity and Risk Function Basing on the New Connect Market in Poland. European Scientific Journal, 9 (28), 1–15.
11.Bolek, M., Wiliński, W. (2012). The Influence of Liquidity on Profitability of Polish Construction Sector Companies. Financial Internet Quarterly e-Finance, 1 (8), 38–52.
12.Chakraborty, K. (2008). Working Capital and Profitability: An Empirical Analysis of Their Relationship with Reference to Selected Companies in the Indian Pharmaceutical Industry. The ICFAI Journal of Management Research, 34, 112–126.
13.Czekaj, J., Dresler, Z. (2002). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
15.Bolek, M., Wiliński, W. (2012). The influence of Liquidity on Profitability of Polish Construction Sector Companies. Financial Internet Quarterly e-Finance, 1 (8), 38–52.
16.Dudycz, T. (2011). Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Indygo Zahir Media.
17.De Almeida, J.R., Eid, W. (2015). Access to Finance, Working Capital Management and Company Value: Evidences from Brazilian Companies Listed on BM & FBOVESPA. Journal of Business Research, 67, 924–934.
18.Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms? Journal of Business Finance and Accounting, 3–4 (30), 573–588.
19.Eljelly, A.M. (2004). Liquidity-Profitability Tradeoff: An Empirical Investigation in an Emerging Market. International Journal of Commerce and Management, 2 (14), 48–61.
20.Enqvist, J., Graham, M., Nikkinen, J. (2014). The Impact of Working Capital Management on Firm Profitability in Different Business Cycles: Evidence from Finland. Research in International Business and Finance, 32, 36–49.
21.Falope, O.I., Ajilore, O.T. (2009). Working Capital Management and Corporate Profitability: Evidence from Panel Data Analysis of Selected Quoted Companies in Nigeria. Research Journal of Business Management, 3 (3), 73–84.
22.García-Teruel, P.J., Martínez-Solano, P. (2007). Effects of Working Capital Management on SME Profitability. International Journal of Managerial Finance, 2 (3), 164–177.
23.Gardner, M.J., Mills, D.L., Pope, R.A. (1986). Working Capital Policy and Operating Risk: An Empirical Analysis. The Financial Review, 3 (21), 31.
24.Gill, A., Nahum, B., Mathur N. (2010). The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States. Business and Economics Journal, 2, 1–9.
25.Haq, I. Sohail, M., Zaman, K., Alam, Z. (2011). The Relationship between Working Capital Management and Profitability: A Case Study of Cement Industry in Pakistan. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2 (2), 365–372.
26.Howorth, C., Westhead, P. (2003). The Focus of Working Capital Management in UK Small Firms. Management Accounting Research, 2 (14), 94–111.
27.Jose, M.L., Lancaster, C., Stevens, J.L. (1996). Corporate Returns and Cash Conversion Cycles. Journal of Financial Economics, 3 (87), 535–555.
28.Kieschnick, R., LaPlante, M., Moussawi, R. (2013). Working Capital Management and shareholders Wealth. Review of Finance, 17, 1827–1852.
29.Kim, C.S., Mauer, D.C., Sherman, A.E. (1998). The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence. Journal of Financial Quantitative Analysis, 3 (33), 335–359.
30.Kowalak, R. (2003). Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Gdańsk: ODiDK.
31.Lamberg, S., Valming, S. (2009). Impact of Liquidity Management of Profitability: A Study of the Adaptation of Liquidity Strategies in a Financial Crisis. Umea: Umea School of Business.
32.Lazaridis, I., Tryfonidis, D. (2006). Relationship between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange. Journal of Financial Management and Analysis, 1 (19), 1–12.
33.Mathuva, D. (2009). The Influence of Working Capital Management Components on Corporate Profitability: A Survey on Kenyan Listed Firms. Research Journal of Business Management, 1 (3), 1–11.
34.Mosa, A., Iraj, S.A., Maryam, G. (2012). Studying the Relationship between Working Capital Management and Profitability at Tehran Stock Exchange: A Case Study of Food Industry. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 4 (13), 1868–1874.
35.Mun, S.G., Jang, S. (2015). Working Capital, Cash Holding and Profitability of Restaurant Firms. International Journal of Hospitality Management, 48, 1–11.
36.Narware, P.C. (2004). Working Capital and Profitability – An Empirical Analysis. Management Accountant Calcutta, 39, 491–493.
37.Niresh, J.A. (2012). Trade-off Between Liquidity and profitability: A Study of Selected Manufacturing Firms in Sri Lanka. Researchers World: Journal of Arts, Science and Commerce, 3 (4), 34–40.
38.Nobanee, H., Al Hajjar, M. (2005). A Note on Working Capital Management and Corporate Profitability of Japanese Firms. Pobrano z: http://www.ssrn.com/abstract=1433243.
39.Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R. (1999). The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings. Journal of Financial Economics, 52, 3–46.
40.Peel, M.J., Wilson, N. (1994). Working Capital and Financial Management Practices in the Small Firm Sector. International Small Business Journal, 2 (14), 52–68.
41.Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
42.Raheman, A., Nasr, M. (2007). Working Capital Management and Profitability – Case of Pakistani Firms. International Review of Business Research Papers, 1 (3), 279–300.
43.Safdar, M.Z., Awan, M.Z., Ahmed, Z., Qureshi, M.I., Hasnain, T. (2016). What Does Matter? Liquidity or Profitability: A Case of Sugar Industry in Pakistan. International Journal of Economics and Financial Issues, 6 (S2), 144–152.
44.Samiloglu, F., Demirgunes, K. (2008). The Effect of Working Capital Management on firm Profitability: Evidence from Turkey. The International Journal of Applied Economics and Finance, 2, 44–50.
45.Shin, H.H., Soenen, L. (1998). Efficiency of Working Capital Management and corporate Profitability. Financial Practice and Education, 8, 37–45.
46.Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
47.Skoczylas, W. (red.) (2009). Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: COSZ ZG SKwP.
48.Skoczylas, W., Waśniewski, T. (2003). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.Dash, M., Hanuman, R. (2008), A Liquidity-Profitability Trade-Off Model for Working Capital Management. Pobrano z: http://www.ssrn. com/abstract=1408722.
49.Takon, S.M., Ogakwu, V.N. (2013). Impact of Liquidity on Return on assets of Firms: Evidence from Nigeria. International Journal of Management and Information Technology, 3 (6), 885–894.
50.Ukaegbu, B. (2014). The Significance of Working Capital Management in Determining Firm Profitability: Evidence from Developing Economies in Africa. Research in International Business and Finance, 31, 1–16.
51.Uremadu, S.O., Egbide, B.C., Enyi, P.E. (2012). Working Capital Management, Liquidity and Corporate Profitability among Quoted Firms in Nigeria: Evidence from the Productive Sector. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 1 (2), 80–97.
52.Uyar, A. (2009). The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability: An Empirical Investigation in Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, 24, 186–193.
53.Vishnani, S., Shah, B.K. (2007). Impact of Working Capital Management Policies on Corporate Performance: An Empirical Study. Global Business Review, 2 (8), 267–281.
54.Wang, Y.J. (2002). Liquidity Management, Operating Performance and Corporate Value: Evidence from Japan and Taiwan. Journal of Multinational Financial Management, 2 (12), 159–169.
55.Weinraub, H.J., Visscher, S. (1998). Industry Practise Relating to Aggressive Conservative Working Capital Policies. Journal of Financial and Strategic Decision, 2 (11), 11–18.
56.Wertheim, P., Robinson, M.A. (1993). Earnings Versus Cash Flow: The Information Provided about Changes in Company Liquidity. Journal of Applied Business Research, 4 (9), 65–75.