Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Effect Momentum Evidence from Advance Emerging Market
(Efekt momentum. Dowód z zaawansowanego rynku rozwijającego się)

Autorzy: Błażej Podgórski
Akademia Leona Koźmińskiego
Słowa kluczowe: Efekt momentum Zaawansowany rynek rozwyjający się GMM
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (325-334)
Klasyfikacja JEL: G14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Efekt momentum (Czekaj i in. 2014) jest jedną z najlepiej rozpoznanych anomalii na rynkach kapitałowych. Bazuje na inwestowaniu w spółki, które w ostatnim czasie (from 1 to 12 months) zyskiwały najwięcej i sprzedaży tych, które najwięcej traciły. Badaniu zostały podane dwie hipotezy. Efekt momentum występuje na analizowanym rynku. Efekt momentum może stanowić podstawę do budowy dochodowej strategii inwestycyjnej. Metodologia badania – Do weryfikacji tych hipotez zostały wykorzystane trzy metody badawcze, różnice średnich i median stóp dochodu oraz dynamiczne modele panelowe. Wynik – Efekt momentum występuje na polskim rynku, jednak jest to wynik mniejszych strat w portfelu spółek wygranych i jest widoczny tylko w krótkim terminie. Dla dłuższych okresów obserwacji i inwestycji widoczny jest efekt contarian. Oryginalność/wartość – W prezentowanym artykule została przeprowadzona analiza występowania anomalii na Warszawskiej giełdzie, największym rynku rozwijającym się Unii Europejskiej. W wielu badaniach rynek ten jest klasyfikowany jako zaawansowany rynek rozwijający się. Kolejnym ważnym czynnikiem jest 20 letni okres po transformacji ekonomicznej. Ostatnim czynnikiem jest szeroki wachlarz metod analizy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bacmann, J., Dubois, M., Isakov, D. (2001). Industries , business cycle and profitability of momentum strategies: An international perspective Industries , business cycle and profitability of momentum strategies: An international perspective. Social Science Research Network, January, 1–31.
2.Chan, K., Hameed, A., Tong, W. (2000). Profitability of Momentum Strategies in the International Equity Markets. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2 (35). 153–172.
3.Cooper, M.J., Gutierrez, Jr. R.C., Hameed, A. (2004). Market States and Momentum. The Journal of Finance, 59 (3), 1345–1365.
4.Czekaj, J. (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5.Du, D. (2008). The 52–week high and momentum investing in international stock indexes. Quarterly Review of Economics and Finance, 48 (1). 61–77.
6.Galasriotis, E.C., Holmes, P., Kallinterakis, V., Ma, X.S. (2014). Market States, Expectations, Sentiment and Momentuw Naive are Investors? Journal Review of Financial Analysis, 32, 1–12.
7.Grinblatt, M., Han, B. (2002). The Disposition Effect and Momentum. National Bureau of Jegadeesh N. Lakonishok J. Chan L.K.C. (1996). Momentum Strategies. The Journal of Finance, 51 (5), 1681–1713.
8.Grobys, K. (2014). Momentum in global equity markets in times of troubles: Does the economic state matter? Economics Letters, 123 (1), 100–103.
9.Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. Journal of Finance, 48 (1), 65–91.
10.Jegadeesh, N., Titman, S. (2001). Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations. Journal of Finance, 56 (2), 699–720.
11.Moskowitz, T.J., Grinblatt, M. (1999). Do Industries Explain Momentum? Journal of Finance, 54 (4), 1249–1290.
12.Rouwenhorst, K.G. (1998b). International Momentum Strategies. The Journal of Finance, 53 (1), 267–284.
13.Szyszka, A. (2006). Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt. 8, 37–49.
14.Martínez-Murcia, F.J., Gorriz, J.M., Ramírez, J., Puntonet, C.G., Salas-González, D. (2012). Computer Aided Diagnosis tool for Alzheimer’s Disease based on Mann-Whitney-Wilcoxon U-Test. Expert Systems with Applications, 39 (10), 9676–9685.
15.Peng, L., Tong, T. (2011). A note on a two sample T test with one variance unknown. Statistical Methodology, 8 (6), 528–534.
16.Ahmed, T., Kullmann, O., Snevily, H. (2014). On the van der Waerden numbers. Discrete Applied Mathematics, 174, 27–51.