Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEjSKIEJ

Słowa kluczowe: zakładanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstwo Unia Europejska
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (171-186)
Klasyfikacja JEL: D20 L20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Do fundamentalnych zasad wolności Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, oprócz swobody przepływu towarów, pracowników i kapitału, należy także swoboda świadczenia usług oraz swoboda zakładania przedsiębiorstw. Zakładanie przedsiębiorstwa powinno się odbywać zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, na terenie którego będzie prowadzona działalność. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej (przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw oraz firm jednoosobowych) przez obywateli Unii Europejskiej w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej i przedstawienie wymaganych dokumentów, kosztów, okresu oczekiwania, obciążeń podatkowych, ubezpieczenia społecznego, możliwości dopełnienia wszelkich procedur za pośrednictwem jednego organu administracyjnego, przez internet.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajon, A. (2014). EURES: Warunki życia w Chorwacji. Pobrane z: http://www.eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/Chorwacja.pdf (25.06.15).
2.Banaszak, L. (2014). How to do Business. Przewodnik polskiego przedsiębiorcy. Londyn: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Londynie.
3.CEIDG (2015). Założyć działalność gospodarczą. Pobrane z: www.ceidg.gov.pl (22.06.15).
4.Departament Rynku Pracy MinisterstwaPracy i Polityki Społecznej (2014). Warunki życia w Polsce. Pobrane z: http://www.eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/Polska.pdf (22.06.15).
5.Eurostat (2015a). GDP in the Euro Area. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics--explained/index.php/File:GDP (30.06.15).
6.Eurostat (2015b). Inflation in the Euro Area. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Inflation (30.06.15).
7.Eurostat (2015c). Population of EU Countries. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population (30.06.15).
8.Eurostat (2015d). Statystyki krajów Unii Europejskiej. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics (30.06.2015).
9.Eurostat (2015e). Unemployment in the Euro Area. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment (30.06.15).
10.Kociuba, M. (2015). EURES: Warunki życia w Niemczech. Pobrane z: http://www.eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/Niemcy.pdf (30.06.15).
11.Kołodziejczyk-Kańska, J. (2013). Rynek niemiecki. Poradnik dla przedsiębiorców. Berlin: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie.
12.Mućko P., Sokół A. (2012). Jak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami. Warszawa: CeDeWu.
13.NN (2014). Przewodnik po rynku. Zagrzeb: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Zagrzebiu.
14.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29.04.2004 w sprawie koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego.
15.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16.09.2009 dotyczącego wykonywania Rozporządzenia nr 883/2004.
16.Sojak S. (red.). (2009). Założyć firmę i nie zbankrutować – aspekty prawne. Warszawa: Difin.
17.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm.
18.Ustawa z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz.U. 2009, nr 205, poz. 1585, z późn. zm.
19.Ustawa z 18.09.2001 o podpisie elektronicznym. Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1450.
20.Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2013, poz. 672.
21.Witczak-Dądela, I. (2015). EURES: Warunki życia w Wielkiej Brytanii. Pobrane z: http://www.eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/Wielka Brytania.pdf (28.06.15).
22.ZUS (2015). Strona główna ZUS. Pobrane z: www.zus.pl (25.06.15).