Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2014
Edukacja w świadomości mieszkańców regionu pogranicza wschodniego

Autorzy: Leszek Gołdyka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: edukacja świadomość społeczna pogranicze wschodnie
Rok wydania:2014
Liczba stron:13 (57-65)

Abstrakt

W artykule zawarto wyniki sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Wyprowadzić można z nich wniosek, że orientacja na edukację wbudowana jest w świadomość od około jednej trzeciej do dwóch piątych uczestników sondażu, ma więc charakter mniejszościowy. Miejsce orientacji edukacyjnej w świadomości społecznej mieszkańców województwa lubelskiego warunkuje złożona konfiguracja uwarunkowań, z których największe znaczenie ma poziom wykształcenia, następnie miejsce zamieszkania i w dalszym planie wiek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapiński J. 1996, Uziemienie polskiej duszy, w: Podstawy życia społecznego w Polsce, red.M. Marody, E. Gucwa-Leśny, Instytut Studiów Społecznych, Warszawa, s. 252–275. Kapitał intelektualny Lubelszczyzny. Raport metodologiczny 2011, Urząd Statystyczny w