Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Przyszłościowe formy przewozów ładunków drogowo-szynowych w technologii bimodalnej

Autorzy: Leszek Mindur
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wydział Logistyki i Transportu
Słowa kluczowe: transport bimodalny przewozy drogowo-szynowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (101-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę transportu bimodalnego, stosowane środki techniczne, technologie zestawiania pociągu bimodalnego oraz systemy transportu bimodalnego. Podsumowanie artykułu stanowi analiza zalet i wad przewozów drogowo-szynowych ładunków w technologii bimodalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hajdul, M. (2007). Model zintegrowanego systemu przewozów multimodalnych ładunków zjednostkowanych. W: L. Mindur (red.), Europa–Azja. Gospodarka, transport. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
2.Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Monotematycznego „Techniczne środki transportu drogowo-szynowego (bimodalnego)”(1993). Realizacja projektu KBN nr 31 174 9l 01 przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych, Dyrekcję Eksploatacji Cystern oraz Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Poznań–Skoki.
3.Meyer-Larsen, N. (2007). CHINOS – optimisation in intermodal container terminals using RFID. W: 2nd PROMIT Workshop “Integrating information and security technologies to enhance intermodal transport chains”. Thessaloniki.
4.Mindur, L. (red.) (2014). Technologie transportowe. Warszawa–Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
5.Mindur, L., Krzyżaniak, S. (red.) (2011). Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce. Aspekty metodyczne. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
6.Mindur, M. (red.) (2011). Transport ładunków między Europą a Azją. Warszawa–Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
7.Przewozy multimodalne ładunków zjednostkowanych w Polsce w relacji Zachód–Wschód i Wschód– Zachód. (2009–2011). Projekt badawczy KBN nr 1587/T12/2005/28. W: Intermodalna sieć logistyczna w Polsce – koncepcja rozwiązań modelowych i uwarunkowania wdrożeniowe. Nr projektu NN50938536. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
8.Sitarz, M. (2009). Rozwój i integracja systemu bezpieczeństwa transportu kolejowego. W: R. Krystek (red.), Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, t. II: Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. Warszawa.
9.Wronka, J. (1998). Rynek transportu kombinowanego w Europie.W: Transport multimodalny. Konferencja naukowa. Jastrzębia Góra.