Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim

Autorzy: Mirella Barańska-Fischer
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: współpraca region łódzki MSP administracja publiczna rozwój regionu
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (229-238)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój każdej jednostki terytorialnej związany jest z wpływem licznych uwarunkowań, wśród których istotne znaczenie odgrywają oddziaływania organów administracji publicznej w obszarze kreowania środowiska proinnowacyjnego dla zlokalizowanych na danym terytorium podmiotów rynkowych z jednej strony, z drugiej zaś – dla tych wszystkich, które są potencjalnie zainteresowane alokacją swych zasobów w danym obszarze. Sposób i charakter wpływu rządowych i samorządowych organów administracyjnych na rozwój firm sektora MSP stanowi zasadnicze wyzwanie dla władz terytorialnych, których wsparcia (w zróżnicowanych płaszczyznach swego funkcjonowania) oczekują przedsiębiorcy. W artykule poruszono wybrane problemy związane ze współpracą małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim z organami administracji publicznej na rzecz wzmacniania i/lub budowania na nowo potencjału gospodarki reprezentowanej jednostki przestrzennej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk M., Grabowski M., Kuławczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
2.Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, GUS, Warszawa 2014.
3.Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
4.Węglarz S., Tutejsi i inni. O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej, Wyd. Łódzkie Studia Etnograficzne, t. XXXVI, Łódź 1997.