Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych

Autorzy: Marcin Haberla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aleksandra Kuźmińska-Haberla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: turystyka medyczna klastry podmioty medyczne pacjent
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (271-278)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja oczekiwań dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra w kontekście rozwoju turystyki medycznej. Wskazano w nim główne korzyści płynące z funkcjonowania w ramach struktury klastrowej oraz ograniczenia, których obawiają się potencjalni członkowie. Przedstawiony został również model idealnego w opinii badanych klastra medycznego. Dolny Śląsk jest regionem Polski, który jest bardzo atrakcyjny turystycznie, ponadto coraz więcej podmiotów świadczy usługi medyczne dla obcokrajowców, osiągając w branży turystyki medycznej coraz lepsze wyniki. Potencjał możliwy do wykorzystania jest jednak znacznie większy, dlatego też dobrym rozwiązaniem może okazać się stworzenie silnego podmiotu – klastra, który mógłby koordynować pracę podmiotów turystyki medycznej. Taki klaster mógłby wspólnie promować ich ofertę i przyciągać dla tych podmiotów obcokrajowców w celach leczniczych, pomagać w rozwoju, podnoszeniu jakości i dostosowaniu do wymagań zagranicznych klientów
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Crooks V.A., Turner L., Snyder J., Johnston R., Kingsbury P., Promoting medical tourism to India: messages, images, and the marketing of international patient travel, „Social Science & Medicine” 2011, Vol. 72.
2.Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
3.Lunt N., Carrera P., Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad, „Maturitas” 2010, Vol. 66 (1).
4.Patients beyond borders, www.patientsbeyondborders.com.
5.Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
6.Rab-Przybyłowicz J., Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa 2014.
7.Rab-Przybyłowicz J., Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie, w: Potencjał turystyczny – zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.