Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Nowoczesna obsługa pacjenta

Autorzy: Iwona Czerska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: opieka psychiatryczna obsługa pacjenta służba zdrowia informatyzacja pacjent dehumanizacja medycyny eWUŚ
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (101-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest prezentacja narzędzi nowoczesnej obsługi pacjenta. Omówiono najnowsze zmiany w organizacji opieki zdrowotnej w Polsce. Zwrócono uwagę na rozwój informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Zaprezentowano nowe funkcjonalności, platformy oraz portale przyjazne i pomocne pacjentom. Przedstawiono także aspekt nowoczesnej opieki psychiatrycznej. Wymieniono przyszłościowe projekty dalszego unowocześniania i usprawniania obsługi pacjenta. Poruszono także problem dehumanizacji medycyny jako konsekwencji nadmiernej biurokratyzacji, cyfryzacji i komercjalizacji służby zdrowia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akademia NFZ, http://akademia.nfz.gov.pl/.
2.Barański J., Oblicza dehumanizacji w medycynie, „Medium” 2014/2015, nr 12/01.
3.Domagała M., Trudny temat: zdrowie psychiczne, „Gazeta Lekarska” 2014/2015, nr 12/01.
4.Doręczanie dokumentów elektronicznych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, https://rzeszow.uw.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza.
5.Elektroniczna Skrzynka Podawcza, www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=8&artnr=3634.
6.Elektroniczna Skrzynka Podawcza - doręczanie dokumentów elektronicznych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, http://wrotapomorza.pl/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/bko/doreczanie_dokumentow_esp.
7.eWUŚ. Portal informacyjny, http://ewus.csioz.gov.pl/.
8.Hamankiewicz M., Szkoda, że to wojna, „Gazeta Lekarska” 2014, nr 11.
9.Haque O.S., Waytz A., Dehumanization in medicine: causes, solutions, and functions, „Perspectives on Psychological Science” 2012, Vol. 7, No. 2.
10.Indywidualne i grupowe praktyki, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, www.oipip.olsztyn.pl/219,indywidualne-i-grupowe-praktyki.
11.Janiszewska M., Warto wiedzieć, „Medium” 2014, nr 10 (291).
12.Krysiak L., POZ w pułapce pakietów, „Gazeta Lekarska” 2014/2015, nr 12/01.
13.Leyens J.P., Humanity forever in medical dehumanization, w: P.G. Bain, J. Vaes, J.P. Leyens, Humannes and dehumanization, Routledge Taylor & Francis Group, New York 2014.
14.Orlicz-Benedycka M., Dehumanizacja medycyny zagraża lekarzom i pacjentom, „Medium” 2014/2015, nr 12/01.
15.Pacjent. Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, www.nfz-katowice.pl/?k0=02_ubezpieczony&k1=03_karta_ubezpieczenia_zdrowotnego.
16.Portal e-Zdrowie – Jeden System dla Twojego zdrowia!, http://ezdrowie.gov.pl/#strona1.
17.Projekty planowane do realizacji przez CSIOZ w nowej perspektywie finansowej, „Biuletyn Informacyjny CSIOZ” 2014, marzec.
18.Sprawozdanie – fundusze zewnętrzne, 2011, www.wschowa.pl/info/pliki/Sprawozdanie_-_fundusze_zewnetrzne.doc.
19.Strzałkowska K., E-zwolnienia, „Gazeta Lekarska” 2014, nr 11.
20.Sulikowska L., Oddychać bez raka, „Gazeta Lekarska” 2014/2015, nr 12/01.
21.ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta, https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/open@info?view=001.