Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 867 PZFiM nr 40
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit

Autorzy: Joanna Kos-Łabędowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: media społecznościowe organizacje non profit tworzenie więzi Facebook
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (161-170)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Media społecznościowe mogą służyć jako skuteczne narzędzie do kontaktów organizacji non profit ze swoimi interesariuszami. Efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych pozwala na tworzenie więzi oraz pogłębianie zaangażowania uczestników wspierających działanie danej organizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności organizacji non profit, na przykładzie Fundacji Przygarnij Królika.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker J., Smith A., The Dragonfly Effect, Winter 2011, www.ssireview.org/articles/entry/the_dragonfly_effect.
2.Aaker J., Smith A., The Dragonfly Effect: quick, effective, and powerful ways to use social media to drive social change, Jossey-Bass, San Francisco 2010.
3.Causes, https://apps.facebook.com/causes/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts.
4.Chui M., Manyika J., Bughin J. et al., The social economy: unlocking value and productivity through social technologies, McKinsey Global Institute, July 2012.
5.Creedon A., How nonprofits use social media to engage with their communities, March 13, 2014, https://nonprofitquarterly.org/management/23837-how-nonprofits-use-social-media-to-engage-with-their-communities.html.
6.Dejnaka A., Facebook jako obszar akcji społecznych firm i organizacji non-profit, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (33), Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Wrocław 2013.
7.Dolnicar S., Lazarevski K., Marketing in non-profit organizations: an international perspective, „International Marketing Review” 2009, Vol. 26, No. 3, http://dx.doi.org/10.1108/02651330910960780.
8.Fundacja Przygarnij Królika, www.przygarnijkrolika.pl/fundacja.
9.Górnicka M., 5 powodów, dla których organizacje powinny być aktywne w mediach społecznościowych, https://www.technologie.org.pl/artykuly/organizacje-pozarzadowe-na-facebooku.
10.Non-Profits on Facebook, https://www.facebook.com/nonprofits.
11.Przygarnij Królika. Organizacja non-profit, https://www.facebook.com/Fundacja.Przygarnij.Krolika/timeline?ref=page_internal.
12.Shih C., Era Facebooka, Wyd. Helion, Gliwice 2012.
13.Social Media for Nonprofits, http://socialmedia4nonprofits.org/.
14.Świat 4 Łap – Specjalistyczny sklep dla królików i gryzoni, www.swiat4lap.pl/.
15.The Case Foundation, http://casefoundation.org/.