Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.2.13-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (13) 2019
Orchidea – studium o posthumanistycznej (inter)płciowości i seksualności

Autorzy: GRAŻYNA GAJEWSKA ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: płeć biologiczna/kulturowa interpłciowość posthumanistyczna seksualność film autobiograficzny
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (131-145)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka analizuje autobiograficzny film Orchids. My Intersex Adventure australijskiej reżyserki, która urodziła się jako osoba interpłciowa. Tekst rozpoczyna wyjaśnieniem symboliki orchidei, która pojawia się zarówno w tytule, jak i w wielu ujęciach filmu Phoebe Hart. Film i teksty krytyczne Hart przedstawiono jako przykład dynamicznie rozwijającej się koncepcji posthumanistycznej płciowości/seksualności (posthuman sexuality). Proces realizacji tego dokumentalnego filmu ujęto jako podróż autoterapeutyczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chandler, Raymond. Głęboki sen. Tłum. Beata Długajczyk. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie,2009.
2.Cixous, Hélène. „Śmiech Meduzy”. Tłum. Anna Nasiłowska. Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka,interpretacja 4/5/6 (1993): 147–166.
3.Endersby, Jim. Orchid: a Cultural History. Chicago–London: The University of Chicago Press, 2016.
4.Hart, Phoebe. „Orchid Love”. W: New Philosophies of Sex and Love. Thinking Though Desire, red. Sarah LaChance Adams, Christopher M. Davidson, Caroline R. Lundquist, 169–184. London–New York: Rowman & Littlefield International, 2017.
5.Hart, Phoebe. Orchids: Intersex and Identity in Documentary. Dostęp 30.07.2019. https://www.academia.edu/21221085/Orchids_intersex_and_identity_in_documentary.
6.Hart, Phoebe. Orchids. My Intersex Adventure. Dostęp 05.08.2019. https://www.youtube.com/watch?v=h8v-WSuhFjk.
7.Hasło: „posthuman sexuality”. W: Posthuman Glossary, red. Rosi Braidotti, Maria Hlavajova, 355– 359. London–New York: Bloomsbury, 2018.
8.Owidiusz. Metamorfozy. Tłum. Anna Kamieńska, Stanisław Stabryła. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1995.
9.Posso, Karl. Artful Seduction. Homosexuality and the Problematics of Exile. European Humanities Research Centre: University of Oxford, 2003.
10.Ziemińska, Renata. Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2018.