Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile

Autorzy: Grażyna Hołodnik-Janczura
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: charakterystyka jakości kryterium akceptacji testowanie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (123-132)

Abstrakt

W wyniku zmian zachodzących w zarządzaniu projektami informatycznymi, sku-pionych pod nazwą podejścia Agile, zaproponowano koncepcję definiowania iteracyj-nego modelu jakości produktu. Analizując przebieg etapów testowania, sformułowano model przebiegu dwuetapowego TDD, włączającego testowanie akceptacyjne na początek cyklu wytwarzania. Zauważono przy tym możliwość połączenia głosu klien-ta/użytkownika ze stroną dewelopera, za pomocą zaproponowanego modelu jakości. Na przykładzie wybranych historyjek użytkownika pokazano sposób definiowania tego modelu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beck K. (2014), TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu, Helion, Gliwice.
2.Boehm B. (1981), Software Engineering Economics, Prentice-Hall.
3.Bentley C. (2003), PRINCE2. Practical Handbook, Butterworth-Heinemann, Oxford.
4.Cohn M. (2010), Succeeding with Agile. Software Development Using Scrum, Addison-Wesley, Michigan.
5.ISO/IEC TR 9126-2:2003.
6.ISO/IEC CD 25022.3(E) 2014.
7.Poppendieck M., Poppendieck T. (2007), Implementing Lean Software Development. Addison-Wesley.
8.Sommerville I. (1995), Software Engineering, Addison-Wesley, USA.
9.http://agilemanifesto.org (2014).
10.http://www.seguetech.com/blog/2013/03/25/characteristics-good-agile-acceptance-criteria/ (2013).
11.http://boostagile.com/user-stories-part-2-acceptance-criteria/ (2012).
12.http://www.mountaingoatsoftware.com (2015).