Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Stres a równowaga życiowa

Autorzy: Grażyna Leśniewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: stres równowaga życia i pracy zdrowie
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (119-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wszyscy ludzie funkcjonują w trzech głównych obszarach, takich jak praca, rodzina i szersze społeczności. Osoba żyjąca w równowadze czuje się swobodnie na wszystkich trzech płaszczyznach, potrafi się w nich odnaleźć, być sobą i przez to odczuwać satysfakcję. Problem pojawia się w momencie, gdy jeden z obszarów rozrasta się kosztem pozostałych co często powoduje stres. Celem artykułu jest wskazanie wpływu stresu na równowagę życiową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bird J., The 2 Legs of Your Company’s Work-Life Balance Ladder. A Complete, Ongoing Corporate Work/Life Strategy, www.worklifebalance.com/assets/pdfs/ladder.pdf (dostęp 15.03.2015).
2.Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Wydawnictwo PETIT, Warszawa 2005.
3.Dollard M.F., Winefield A.H., Managing Occupational Stress. A National and International Perspective, „International Journal of Stress Management” 1996, No. 3 (2).
4.Firth D., The Case of August D’Esté, Cambridge University Press, Cambridge 1978.
5.Gmitrzak D., Pokonaj stres, Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa 2011.
6.Greenhaus H.J., Collins M.K., Shaw D.J., The Relation Between Work-family Balance and Quality of Life, „Journal of Vocational Behaviour” 2003, Vol. 63.
7.http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/artykuly/524602,rownowaga_praca_zycie_kluczowym_elementem_zdrowej_organizacji.html#ixzz2t8h6lA8K (dostęp 14.01.2014).
8.Kotowska E.I., Matysiak A., Styrc M., Paillhe A., Solaz A., Vignoli D., Vermeylen G., Anderson R., Second European Quality of Life Survey: Family Life and Work, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.
9.Litzke S.M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, GWP, Gdańsk 2007.
10.Pluta A., Uwarunkowania kształtowania relacji praca-życie pozazawodowe współczesnych pracowników, w: Relacja praca-życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, red. R. Tomaszewska-Lipiec, Wydawnictwo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.
11.Pocztowski A., Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Łódź 2008.
12.Robak E., Kształtowanie równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników jako istotny cel współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, w: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwa Akademii Górniczo- Hutniczej, Kraków 2010.
13.Rose S., Hunt T., Ayers B., Adjust the Balance: Literature Review Life Cycles and Work Life Balance 2007.
14.Terelak J., Człowiek i stres, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2008.
15.www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zrelaksuj-sie/skutki-stresu-co-ci-moze-grozic-gdyzyjesz-w-ciaglym-napieciu_35668.html (dostęp 19.04.2015).