Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich

Autorzy: Grażyna Rosa
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: marketing zewnętrzny rynek przewozów pasażerskich usługi transportowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (245-255)
Klasyfikacja JEL: L92 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono istotę i elementy marketingu zewnętrznego spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. na rynku przewozów pasażerskich. Na marketing zewnętrzny omawianej spółki składają się, zgodnie z zaproponowaną definicją, działania w zakresie produktu, promocji (w tym również spójnego świadectwa materialnego), cen i dystrybucji (w tym: sprawnego procesu). Celem artykułu jest identyfikacja dotychczasowych działań marketingu zewnętrznego wiodącego przewoźnika kolejowego na polskim rynku przewozów pasażerskich ‒ Przewozy Regionalne sp. z o.o., oraz wskazanie planowanych działań na przyszłość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, G., Kotler, Ph. (2012). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
2.Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2006). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.
3.Gilmore, A. (2006). Usługi. Marketing i zarządzanie. Warszawa: PWE.
4.Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Felberg SJA.
5.Mindur, L., Rosa, G. (2014). Marketing usług transportowych. W: L. Mindur (red.). Technologie transportowe (s. 602‒603). Warszawa–Radom: ITE‒PIB.
6.Plan rzeczowo-finansowy spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na 2016 rok (roczny plan działalności), czerwiec 2016.
7.Rocznik statystyczny (2015). Warszawa: GUS.
8.Rosa, G. (2013). Konkurencja na rynku usług transportowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Rosa, G. (2015). Konsument na rynku usług transportowych. W: G. Rosa (red.). Konsument na rynku usług (s. 273). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Rosa, G. (2016). Marketing w XXI wieku. W: G. Rosa, J. Perenc, I. Ostrowska (red.). Marketing przyszłości. Od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego (s. 18). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.