Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Wspólny bilet kolejowy jako element kształtowania zachowań komunikacyjnych na rynku przewozów pasażerskich

Autorzy: Grażyna Rosa
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: wspólny bilet kolejowy zachowania komunikacyjne rynek przewozów pasażerskich
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (153-162)
Klasyfikacja JEL: D12 L88 L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono ideę wspólnego biletu kolejowego w odniesieniu do wyników badań zachowań komunikacyjnych na rynku usług kolejowych, z których wynika, że pasażerowie oczekują wygodnych i funkcjonalnych pociągów, odpowiedniej infrastruktury punktowej (dworce, stacje, przystanki), jej gęstości, właściwego poziomu obsługi, rozkładu jazdy dostosowanego do ich potrzeb, a przede wszystkim minimalizacji wysiłku związanego z organizacją przewozu, którą zapewnić może wspólny bilet kolejowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (2015). Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, etap III – raport końcowy. Jachranka.
2.Hebel, K. (2013). Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
3.Intercity (2017). Pobrane z: https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/aktualnosci/ pasazerowie-wyrazili-opinie-i-preferencje-dotyczace-rozkladu-jazdy-pkp-intercity.html (20.11.2017).
4.Kurier kolejowy (2017). Pobrane z: kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30316/finanse-i-przepisy- -przeszkoda-przy-tworzeniu-wspolnego-biletu.html (10.11.2017).
5.Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r. (2017). Pobrane z: https://utk.gov. pl/pl/aktualnosci/13293,Sprawozdanie-z-funkcjonowania-rynku-transportu-kolejowego- -w-2016-r.html (21.11.2017).
6.Urząd Transportu Kolejowego (2017a). Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Warszawa.
7.Urząd Transportu Kolejowego (2017b). Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian. Warszawa.
8.Wyszomirski, O. (red.) (1994). Rynek przewozów pasażerskich. Gdańsk: Wyd. UG.