Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Railway transport as a determinant of improving the availability of area tourism products (and attractions)
(Transport kolejowy jako determinanta poprawy dostępności produktów (i atrakcji) turystycznych obszaru)

Autorzy: GRAŻYNA ROSA
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services Department of Marketing of Services
Słowa kluczowe: transport kolejowy produkt turystyczny region
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (25-34)
Klasyfikacja JEL: L92 R49 Z32 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia transportu kolejowego jako determinanty poprawy dostępności produktów (i atrakcji) turystycznych, głównie dla mieszkańców wybranych powiatów nadmorskich - koszalińskiego i sławieńskiego oraz turystów w zakresie dostępu do Koszalina i Sławna. Jako obszar badawczy przyjęto powiaty koszaliński i sławieński, w których uruchomio¬no wakacyjne przewozy kolejowe nad Morze Bałtyckie. Do realizacji celu przyjęto metodę desk research uwzględniającą dostępną literaturę oraz wyniki badań wtórnych publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, GUS, Przegląd Kolejowy oraz spółkę Przewozy Regionalne, które otwierają nowe możliwości dla dostępności nadmorskiego produktu turystycznego i kształtowania zachowań komunikacyjnych jego odbiorców. Artykuł ma charakter przeglądowo-badawczy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (1994). Marketing w turystyce. Warsaw: PWN.
2.Dziedzic, E. (1988). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania turystycznego. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa.
3.Gołembski, G. (ed.) (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.GUS (2017). Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia. Warsaw.
5.GUS (2018). Transport — wyniki działalności w 2017 roku. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/trans- port-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2017-roku,9,17.html.
6.Jędrzejczyk, I. (2001). Nowoczesny biznes turystyczny. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny Pomysł — organizacja — zarządzanie. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Kruczek, Z., Sacha, S. (1997). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Cracow: Oficyna Wydawnicza „Ostoja”. Królewskie Miasto Darłowo. Rozkład jazdy PKP: Sławno—Darłowo. Retrieved from: https://www.darlowo.pl/ pl/?page=imprezy&impreza=2129.
9.Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warsaw: C. H. Beck
11.Mazurkiewicz, L. (2005). Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego. In: K. Pieńkos (ed.), Konkurencyjność produktu turystycznego (p. 83). Warsaw: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
12.Medlik, S. (1995). Leksykon podróży turystyki hotelarstwa. Warsaw: PWN.
13.Meyer, B. (ed.) (2006). Obsługa ruchu turystycznego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Meyer, B. (2015). Konsument na rynku usług turystycznych. In: G. Rosa (ed.) Konsument na rynku usług (pp. 237-256. Warsaw: C.H. Beck.
15.Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (2018). Program rządowy Dostępność Plus 2018—2025. Retrieved from: https https:// www.miir.gov.pl/media/60878/Program_Dostepnosc_Plus.pdf.
16.Na kolei (2018). Pociągiem na trasie Koszalin—Mielno Koszalińskie. Będzie to wakacyjne połączenie. Retrieved from: https://www.nakolei.pl/pociagiem-trasie-koszalin-mielno-koszalinskie-bedzie-wakacyjne-polaczenie/.
17.Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
18.Nowacki, M. (2012). Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego,. PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Twój portal do podróży! Retrieved from: https://portalpasazera.pl/KatalogiPolaczen?przewoznik=przewo zy-regionalne&trasa=Koszalin-Mielno%20Koszali%C5%84skie.
19.Panasiuk, A. (2010). Informacja turystyczna. Warsaw: C.H. Beck.
20.Prylińska, M. (2008). Podstawowe pojęcia stosowane w geografii turyzmu. Turystyka. Krakowska Akademia. Retrieved from: http://www.turystka07.fora.pl/geografia-turyzmu,32/podstawowe-pojecia-z-geogr-turyzmu-wyklad-ii,154.
21.html (20.10.2018).
22.Rada Języka Polskiego (2018). Retrieved from: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 1758:atrakcja-turystyczna&catid=44&Itemid=145).
23.Rynek kolejowy (2016). Pociągiem z Koszalina do Mielna w 15 minut. Retrieved from: https://www.rynek-kolejowy.pl/ wiadomosci/pociagiem-z-koszalina-do-mielna-w-15-minut-77062.html.
24.Rynek kolejowy (2017). Wrócą pociągi Sławno-Darłowo. Retrieved from: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ wroca-pociagi-slawno--darlowo-80488.html.
25.Rynek kolejowy (2018). Sławno-Darłowo: znamy ceny i tabor. Będzie połączenie całoroczne? Retrieved from: https:// www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/slawno--darlowo-znamy-ceny-i-tabor-87296.html.
26.Uniwersalny słownik języka polskiego PWN (2006). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Urząd Transportu Kolejowego (2017a). Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Warsaw.
28.Urząd Transportu Kolejowego (2017b). Koleje pasażerskie w województwach — dynamika zmian. Warsaw.
29.Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Cracow: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
30.Zmyślony, P., Niezgoda, A. (2003). Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
31.Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.