Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARCZE KRAJÓW ASEAN – KONWERGENCJA CZY POLARYZACJA?

Autorzy: Michał Scheibe
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ASEAN integracja rozwój gospodarczy konwergencja
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (141-156)
Klasyfikacja JEL: F53 F15 O11 O57
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena poziomu zróżnicowania gospodarczego krajów ASEAN w okresie 2000–2014. Dla realizacji celu przeprowadzono studia literaturowe oraz wykorzystano metody analizy statystycznej w postaci miar dyspersji wybranych wskaźników makroekonomicznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że mimo wysokiego tempa wzrostu w najsłabiej rozwiniętych krajach Azji Południowo-Wschodniej i przyśpieszenia postępów integracji, zróżnicowanie gospodarcze krajów ASEAN w całym badanym okresie utrzymywało się na wysokim poziomie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ASEAN (2016). Pobrano z: http://asean.org/asean/about-asean/overview/ (25.05.2016).
2.Chowdhary, R., Jore, S., Thakur, R., Agrawal, K., Geete, V. (2011). Convergence of GDP per capita in ASEAN Countries. Prestige International Journal of Management and Research, Vol.4, No. 1.
3.Das, R.U. (2009). Imperatives of Regional Economic Integration in Asia in the Context of Developmental Asymmetries: Some Policy Suggestions. ADBI Working Paper, No. 172.
4.Dąbkowski, A. (2015). ASEAN Economic Community – AEC – oczekiwania i rzeczywistość. Pobrano z: http://www.polska-azja.pl/2015/12/01/a-dabkowski-asean-economic-community-aec-oczekiwania-i-rzeczywistosc/ (20.05.2016).
5.Hill, H., Menon, J. (2010). ASEAN Economic Integration: Features, Fulfillments, Failures and the Future. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, No. 69.
6.Islam, N. (2003). What have we learnt from the convergence debate? Journal of Economic Surveys, No. 17 (3),
7.Jayanthakumaran, K., Verma, R. (2008). International Trade and Regional Income Convergence: The ASEAN-5 Evidence. ASEAN Economic Bulletin, No. 2 (25).
8.Karras, G. (1997). Economic Integration and Convergence: Lessons from Asia, Europe and Latin America. Journal of Economic Integration, No. 4 (12).
9.Markowska-Przybyła, U. (2011). Integracja a konwergencja realna. Konwergencja regionalna w Polsce według klasycznych i alternatywnych metod badań. Ekonomia, nr 4(16).
10.McKinsey Global Institute (MGI) (2014). Southeast Asia at the Crossroads: Three Paths to Prosperity. Pobrano z: www.mckinsey.com/mgi (20.0.2016).
11.Menon, J. (2012). Narrowing the Development Divide in ASEAN: The Role of Policy. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, No. 100.
12.OECD (2014). Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2014: Beyond the Middle-Income Trap. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1787/saeo-2014-en (30.05.2016).
13.Pietrasiak, M. (2008). ASEAN-6 I ASEAN-4: Problemy na drodze do integracji regionu Azji Południowo-Wschodniej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 13.
14.World Bank ( 2016b). Pobrano z: http://www.doingbusiness.org/rankings (25.05.2016).
15.World Bank (2016a). Pobrano z: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx (25.05.2016).
16.UNCTAD (2016). Pobrano z: https:// www. imf.org/external/pubs/ft/bop/2008/08-17.pdf (25.05.2016).