Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W GMINIE KOMORNIKI W LATACH 2010–2013

Autorzy: Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aleksandra Maciejewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Anna Zbierska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości niezabudowanych atrybuty wpływające na wartość nieruchomości wartość nieruchomości
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (423-438)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest analiza rynku nieruchomości oraz czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych w gminie Komorniki w latach 2010–2013. W analizie zostały uwzględnione czynniki przyrodnicze oraz antropogeniczne. W pracy wykorzystano dane pozyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Przeprowadzono analizę zmian liczby transakcji w każdym z obrębów gminy oraz średnich cen za 1 m2 z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w dokumentach planistycznych. Dane poddano analizie przestrzennej z wykorzystaniem programu QuantumGIS, co pozwoliło na określenie czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych. W wyniku analizy stwierdzono, że największy wpływ na wartość nieruchomości miała gęstość zaludnienia, gęstość sieci dróg oraz dostępność usług.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bryx, M. (red.) (2009). Podstawy zarządzania nieruchomościami. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
2.Cymerman, R. (red.) (2010). Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Olsztyn: Wydawnictwo Educaterra.
3.Foryś, I. (red.) (2009). Obrót nieruchomościami. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
4.Hopfer, A. (red.) (2000). Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych. Warszawa: Wydawnictwo Twigger.
5.Kucharska-Stasiak, E. (2001). Wartość rynkowa nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Twigger.
6.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
7.Szymańska M. (2002): Atrybuty kształtujące ceny gruntów rolniczych. Pobrano z: http://www.ppr.pl (06.01.2016 ).