Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W RELACJI DO PROCESU ADAPTACJI STRUKTURY ZATRUDNIENIA W REGIONACH

Autorzy: Agnieszka Mrozińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: adaptacja kapitał społeczny struktura zatrudnienia złożoność
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (129-140)
Klasyfikacja JEL: O15 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na kapitał społeczny w ujęciu koncepcji złożoności. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia kształtowania się procesów adaptacji struktur zatrudnienia w gospodarkach regionów z uwzględnieniem poziomu złożoności kapitału społecznego. W przeprowadzonych badaniach określono poziom kapitału społecznego województw i odniesiono go do procesu przeobrażenia struktury zatrudnienia w regionach w latach 2009–2014.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, P., Strathern, M., Baldwin, J. (2006). Evolution, Diversity and Organization, W: E. Garnsey, J. McGlade (red.), Complexity and Co-evolution. Cheltenham: Edward Elgar.
2.Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital, W: J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press.
3.Braudel, F. (2006). Gramatyka cywilizacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
4.Domański, R. (2012). Ewolucyjna Gospodarka Przestrzenna. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
5.Ford, S., Garnsey, E., Lyons, M. (2006). Afterword W: E. Garnsey, J. McGlade (red.), Complexity and Co-evolution. Cheltenham: Edward Elgar.
6.Fukuyama, F. (2001). Social Capital, Civil Society And Development. W: Third Word Quaterly, No. 1, 7–20.
7.Kukuła, K. (1996). Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
8.McDonald, J.R., (2009). Complexity science: an alternative world view for understanding sustainable tourism development. Journal of Sustainable Tourism. 17, 3, 455–471.
9.Metcafe, J.S., Foster, J., Ramlogan, R. (2006). Adaptive Economic Growth. Cambridge Journal of Economics, vol. 30, 7–22.
10.Moore, J.A. (1987). A Measure of Structural Change in Output. Review of Income and Wealth, March, vol. 24, nr 1.
11.Mrozińska, A. (2015). Zagadnienie złożoności we współczesnej ekonomii regionalnej. W: E. Kowalewska-Borys, K. Chomicz (red.), Współpraca międzynarodowa a rozwój lokalny. Wyzwania i perspektywy. Warszawa: Difin.
12.Nowak, A., Praszkier, R. (2012). Przedsiębiorczość społeczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.
13.Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Wydawnictwo Znak.
14.Runge, J. (2006). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
15.Wyżnikiewicz, B. (1987). Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.